Aanmelding – u bent arts

Op deze pagina kunt u uw patiënt aanmelden voor de Levenseindekliniek. Na ontvangst van de aanmelding doet de Levenseindekliniek onderzoek naar de hulpvraag. Pas tijdens dit onderzoek blijkt of het euthanasieverzoek ingewilligd kan worden. Het insturen van uw aanmelding op zich betekent dus niet automatisch dat wij uw patiënt kunnen helpen.

Zorg er ook voor dat de patiënt ons machtigt de medische gegevens op te vragen. Zonder die informatie kunnen wij niets doen.

Er zijn drie manieren om uw patiënt aan te melden:

  1. Door het aanmeldingsformulier van deze website in te vullen. De aanmelding verloopt het snelst als u voor deze manier kiest.
    Na het invullen van het aanmeldingsformulier ontvangt u (of de patiënt) een ontvangstbevestiging per e-mail. Via deze e-mail wordt gevraagd om ons te machtigen om medische informatie op te vragen. Vergeet u niet deze e-mail af te drukken, in te vullen, te laten ondertekenen door de patiënt en naar ons toe te sturen.
    Klik hier voor het online aanmeldingsformulier.
  2. Druk het aanmeldingsformulier af, vul het compleet in, en stuur dit naar de Levenseindekliniek. Download hier het af te drukken aanmeldingsformulier (pdf).
  3. Bel de Levenseindekliniek 070 352 4141 (keuze 2).

Een volledig ingevuld aanmeldingsformulier kan opgestuurd worden op de volgende manieren:

  1. Per post: Stichting Levenseindekliniek, Postbus 13480 – 2501 EL Den Haag
  2. Per e-mail: aanmelding@levenseindekliniek.nl
  3. Per fax: 070-351 49 06