Achtergrond

Uit het sterfgevallenonderzoek van ZonMW uit 2012 blijkt dat 9100 overledenen in 2010 voorafgaand aan het overlijden een verzoek om euthanasie of hulp bij zelfdoding had gedaan. Dit is 6,6% van alle overledenen. Daarvan is 45% wel en 55% niet uitgevoerd. Van de hulpvragers wiens verzoek niet is uitgevoerd overleed 44% al voordat de euthanasie uitgevoerd kon worden. In de overige gevallen werd het verzoek niet ingewilligd om verschillende redenen. Bijvoorbeeld omdat de patiënt het verzoek weer terugneemt of de arts meent dat er niet aan de zorgvuldigheidscriteria van de wet is voldaan. Er zijn ook artsen die om principiële redenen weigeren de levensbeëindiging uit te voeren. Aangezien er geen wettelijke verwijsplicht is voor artsen naar een arts die niet principieel tegen euthanasie of hulp bij zelfdoding is, blijven er dus mensen met een verzoek in de kou staan. Dit geldt niet alleen voor mensen met een lichamelijke ziekte, maar ook chronisch psychiatrische patiënten met een doodswens en mensen die in de beginfase van dementie verkeren.

Om een oplossing te bieden aan hulpvragers in deze categorieën heeft de NVVE, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde in 2012 de Levenseindekliniek opgericht. De doelstelling van de Levenseindekliniek is om mensen met een euthanasieverzoek dat voldoet aan de wettelijke criteria te helpen, als de behandelend arts niet in staat is om dit verzoek te honoreren.

De Levenseindekliniek is niet een instelling (gebouw) waar zorg verleend wordt. Het is een netwerk van artsen en verpleegkundigen, woonachtig is alle delen van Nederland. In teams van één arts en één verpleegkundige onderzoeken zij een euthanasieverzoek. Dit gebeurt door gesprekken te voeren met de hulpvrager. Als aan de eisen die de euthanasiewet hieraan stelt wordt voldaan, voert dit team het euthanasieverzoek uit.

De Levenseindekliniek is nu een Stichting die zelfstandig opereert. De Raad van Toezicht bestaat uit:

 • De heer dr. J.N. Schreuder, voorzitter
 • Mevrouw M.S.C. Mous, lid
 • Mevrouw dr. mr. E. Pans, lid
 • De heer drs. J. Schermerhorn, lid
 • De heer drs. P.E. Sutorius, lid

De heer S. Pleiter is bestuurder en enig lid van de Raad van Bestuur.

De Stichting Levenseindekliniek kent een Adviesraad, waarvan de leden zijn:

 • Mevrouw drs. A. Baars
 • De heer L. Bohlmeijer
 • mevrouw drs. L. van Dalen
 • Mevrouw S.M.J.G. Gesthuizen
 • De heer prof. dr. A.C. Nieuwenhuijzen Kruseman
 • De heer dr. D.J.B. Ringoir
 • Mevrouw prof. dr. M.A. Verkerk
 • De heer prof. mr. F. van Wijmen