Beginnende dementie: 86-jarige vrouw

Een vrouw van 86 jaar is (beginnend) dementerend. Zij is nog wilsbekwaam, maar ervaart haar geestelijke achteruitgang als zeer ondraaglijk en uitzichtloos. De eigen huisarts wil niet aan haar verzoek tegemoet komen vanwege een vergelijkbare situatie bij haar eigen vader. Zij ervaart dit als emotioneel te zeer belastend. Zij blijft wel betrokken in het traject. Het team vindt de wens invoelbaar en vraagt na enkele gesprekken met patiënte, naasten en de eigen huisarts een SCEN consult aan. De geconsulteerde SCEN arts is erg te spreken over de zorgvuldigheid waarmee het team te werk gaat. Zij oordeelt dat aan alle criteria is voldaan. Door het drinken van het dodelijk medicijn in aanwezigheid van de naasten, raakt patiënte in een diep coma. Na anderhalf uur is zij echter nog niet overleden. Hierna vindt levensbeëindiging door injectie plaats.

 

De Regionale toetsingscommissie euthanasie oordeelde dat in deze casus zorgvuldig is gehandeld (overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen bedoeld in artikel 2 lid 1 van de wet Toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding.