Nieuwe klachtenregeling Levenseindekliniek

De Levenseindekliniek heeft met de Huisartsenkring Haaglanden een overeenkomst gesloten over de afhandeling van klachten die de kliniek krijgt. De kliniek heeft zich aangesloten bij de onafhankelijke klachtencommissie van de huisartsenkring. Elke klacht die niet naar tevredenheid van de klager wordt afgehandeld komt uiteindelijk bij deze commissie terecht.

De overeenkomst met de Huisartsenkring Haaglanden is onderdeel van een klachtenregeling die de kliniek heeft opgesteld. Klachten worden in  behandeling genomen door een vertrouwenspersoon, die probeert te bemiddelen. Wordt geen oplossing bereikt, dan kan de klager terecht bij de directie en de zorgmanager. Blijft ook dat zonder resultaat, dan komt de klachtencommissie in beeld. Die kan aanbevelingen doen, maar ook in ernstige situaties de Inspectie voor de Gezondheidszorg inschakelen.

Over de verschillende stappen die de klachtenregeling behelst kunt u hier meer vinden