Consulent Euthanasie helpt arts

De Levenseindekliniek is begonnen met een proef waarin artsen gedurende het gehele euthanasietraject worden begeleid. Zes gespecialiseerde verpleegkundigen staan als consulent euthanasie artsen bij die euthanasie te ingewikkeld vinden, te emotioneel belastend of die twijfelen aan de criteria.

De consulenten adviseren, ondersteunen en begeleiden, maar laten de euthanasie over aan de arts. Uiteindelijk doel is een euthanasiepraktijk waarin huisartsen zelf euthanasie uitvoeren en de Levenseindekliniek overbodig is.

Artsen hebben vaak grote moeite met euthanasie, bleek onlangs uit een onderzoek van artsenorganisaties, gepubliceerd in Medisch Contact. Tweederde van de ondervraagde artsen vindt het geven van euthanasie emotioneel belastend. ‘Het raakt je diep als arts’ en ‘Ik lig er altijd wakker van’, aldus enkele van de respondenten. Ook ervaren ze druk, vooral omdat patiënten slecht op de hoogte zijn van de wettelijke criteria waaraan artsen zich moeten houden.

De Levenseindekliniek deed ook zelf onderzoek naar de vraag waarom artsen zelf geen euthanasie uitvoerden en de patiënt bij de kliniek terecht kwam. Uit tweehonderd dossiers bleek dat in zo’n dertig procent de arts niet durfde wegens twijfels over de ondraaglijkheid van het lijden, de complexiteit van het verzoek of omdat de patiënt niet terminaal ziek was. De Levenseindekliniek vermoedt dat deze artsen met steun van een consulent in veel gevallen wel bereid zouden zijn tot euthanasie.

De proef met de consulenten euthanasie bouwt voort op de pogingen die de Levenseindekliniek zelf vanaf de oprichting heeft gedaan om euthanasie zoveel mogelijk door de eigen arts van de patiënt te laten geven. Na bemiddeling van de Levenseindekliniek werd tussen 1 maart 2012 en 1 oktober 2014 in 134 gevallen alsnog door de eigen arts euthanasie gegeven.

De proef duurt voorlopig negen maanden, maar de consulent euthanasie wordt beleid als deze aanpak succesvol blijkt. Per consulent zouden er een tot twee artsen per maand begeleid kunnen worden.

De zes consulenten euthanasie zijn als verpleegkundige in dienst van de Levenseindekliniek en hebben ruime ervaring met terminale en palliatieve zorg. Ze hebben daarnaast een opleiding gevolgd in onder meer coaching en psychosociale begeleiding. De begeleiding van artsen is op maat, variërend van telefonische ondersteuning tot het meelopen gedurende het gehele euthanasieproces.

In Medisch Contact stonden begin januari 2015 enkele artikelen waar dit onderwerp op aansluit:

Dokters hikken soms aan tegen euthanasie, klik hier

Het is nooit u vraagt wij spuiten, klik hier

Euthanasie, geen recept dat je even ophaalt, klik hier

NRC Handelsblad besteedde op vrijdag 9 januari 2015 aandacht aan de consulent euthanasie van de Levenseindekliniek:

Nieuwsartikel: Eigen huisarts kan vaker euthanasie uitvoeren

Interview: Euthanasie liefst door de eigen huisarts