‘Voorkom onnodig psychiatrisch onderzoek’

De Levenseindekliniek vindt dat de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) terughoudender zouden moeten zijn in het vragen om psychiatrisch onderzoek. De RTE’s vragen vaak om aanvullend psychiatrisch onderzoek, ook waar het gaat om een duidelijke lichamelijke diagnose. De Levenseindekliniek begrijpt dit als er een duidelijk verband lijkt te zijn tussen het lijden en een psychiatrische aandoening, of als er twijfels zijn over de weloverwogenheid van het verzoek. In andere gevallen betwijfelt de Levenseindekliniek de noodzaak van dergelijk onderzoek.

Aanleiding is het RTE-oordeel dat een patiënte met ernstige tinnitus, chronisch oorsuizen, nader psychiatrisch onderzocht had moeten worden. De Levenseindekliniek verbaast zich over dit oordeel. De psychiater van de Levenseindekliniek had uitgesloten dat een psychiatrische aandoening aan het euthanasieverzoek ten grondslag lag.

De patiënte omschreef haar klachten in het NCRV-tv-programma Altijd Wat als van een voorbijrijdende trein met piepende remmen. ‘Het geluid van metaal op metaal, een snerpend geluid, altijd aanwezig’, zo zei ze. Daarnaast had ze last van hyperacusis, waarbij elk geluid pijn doet. ‘Ik kan geen plastic zakje meer open doen, dat doet pijn, echt pijn’. In het programma vertelt ze over haar euthanasiewens, die vorig jaar door de Levenseindekliniek werd gehonoreerd.

De patiënte had tal van therapieën en behandelmogelijkheden geprobeerd, in binnen- en buitenland. De Levenseindekliniek stelde vast dat er geen zinvolle behandelopties meer mogelijk waren en dat haar lijden ondraaglijk en uitzichtloos was.

De RTE constateert dat tinnitus in combinatie met hyperacusis ernstig genoeg kan zijn om voor euthanasie in aanmerking te komen. Maar volgens de commissie was vanwege de psychische kwetsbaarheid van de patiënte behoedzaamheid vereist.

De Levenseindekliniek heeft die behoedzaamheid betracht door het onderzoek door de psychiater.

De Levenseindekliniek vindt in zijn algemeenheid dat de deskundigheid van de psychiater bepaalt of sprake is van psychiatrie of somatiek. Dat psychiatrie later nog een rol kan spelen doet niets af aan het oorspronkelijke verzoek en maakt nieuw onderzoek ook niet altijd noodzakelijk. De Levenseindekliniek pleit voor een bredere discussie over de vraag wanneer psychiatrisch onderzoek noodzakelijk is bij euthanasieverzoeken.

Volg deze link naar het oordeel van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie.