Levenseindekliniek helpt opnieuw meer mensen

De Levenseindekliniek heeft in 2014 meer mensen kunnen helpen dan het jaar daarvoor. Het aantal mensen dat euthanasie kreeg steeg van 134 in 2013 tot 232 in 2014. Het aantal verzoeken om euthanasie nam toe van 749 tot 1035. Een en ander blijkt uit de Feiten en Cijfers over 2014. De Levenseindekliniek kon opnieuw vaker complexe euthanasieverzoeken honoreren. Zo verdubbelde het aantal psychiatrische patiënten dat euthanasie kreeg (van 9 naar 17). Ook het aantal mensen dat euthanasie kreeg op grond van een stapeling van ouderdomsklachten verdubbelde, van 23 naar 47. Een totaaloverzicht van de (gehonoreerde) euthanasieverzoeken vindt u hier.