Vragen over middel levensbeëindiging Coöperatie Laatste Wil

In de uitzending van Nieuwsuur was vrijdag 1 september een item te zien over een middel voor levensbeëindiging dat door de Coöperatie Laatste Wil is gevonden. De Levenseindekliniek krijgt vragen over dit middel. Wij kennen het middel niet. Daarvoor verwijzen wij u naar de Coöperatie Laatste Wil. Wij kunnen niet beoordelen of dit middel tot de beoogde humane dood leidt.

Euthanasie onder medische begeleiding

De Levenseindekliniek houdt zich bezig met levenseindezorg die wettelijk geregeld is. Wij helpen mensen met een euthanasieverzoek onder begeleiding van een medisch team. In de uitzending van Nieuwsuur heeft de Coöperatie Laatste Wil het over mensen die zonder zorgverlener hun leven willen beëindigen. Met deze zogeheten autonome route houdt de Levenseindekliniek zich niet bezig.

Toename hulpvragen

De Levenseindekliniek ziet een grote toename van het aantal hulpvragen. Dit is een maatschappelijke ontwikkeling; mensen willen meer zeggenschap over het levenseinde. En vooral over het moment waarop hun leven eindigt. Voor de Levenseindekliniek betekent dit dat we dringend behoefte hebben aan extra zorgverleners die mensen met een euthanasiewens binnen de wettelijke kaders kunnen begeleiden. Meer hierover vindt u op onze pagina werken bij ons.