OM onderzoekt euthanasie bij gevorderde dementie door specialist ouderengeneeskunde

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat onderzoeken of een bij een ernstig demente vrouw uitgevoerde euthanasie strafbaar is. De specialist ouderengeneeskunde die het euthanasieverzoek uitvoerde, wordt verweten onzorgvuldig te hebben gehandeld. De Levenseindekliniek, die niet bij de zaak betrokken is, weet uit ervaring dat hulpvragen van mensen met dementie complex zijn. Artsen moeten elk verzoek daarom zorgvuldig toetsen aan de in de wet vastgelegde criteria. Uit het onderzoek dat nu door het OM wordt gedaan, zal blijken of deze arts strafbaar gehandeld heeft of niet. De Levenseindekliniek volgt dit onderzoek met belangstelling.

Euthanasieverzoek tijdig doen

Euthanasie bij gevorderde dementie komt zelden voor. De Levenseindekliniek ontving in 2017 tot en met augustus 144 hulpvragen van mensen die lijden aan dementie. Bij 49 mensen die leden aan dementie kon in die periode het euthanasieverzoek gehonoreerd worden. Bij dementerenden gebeurt een inwilliging vrijwel altijd voordat zij hun wilsbekwaamheid volledig verliezen. Daarom roept de Levenseindekliniek mensen op om een euthanasieverzoek op grond van dementie tijdig te doen, zodat gezamenlijk het juiste moment van uitvoeren gekozen kan worden.