Euthanasie centraal bij Rondetafelgesprek Tweede Kamer

Bestuurder Steven Pleiter van de Levenseindekliniek heeft deze week deelgenomen aan het Rondetafelgesprek over euthanasie in de Tweede Kamer. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport organiseerde deze bijeenkomst naar aanleiding van de derde evaluatie van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (de Euthanasiewet).

Sterven hoort bij het leven

Tijdens het Rondetafelgesprek lieten leden van de Tweede Kamer zich door deskundigen en vertegenwoordigers uit het veld informeren over juridische en maatschappelijke ontwikkelingen rond euthanasie. Aanwezig waren leden van D66, GroenLinks, CDA, SGP, SP, VVD en CU.

Om ervoor te zorgen dat de Kamerleden zich goed konden voorbereiden, heeft de Levenseindekliniek het position paper ‘Sterven hoort bij het leven’ ingediend. In dit document staat informatie over en standpunten van de Levenseindekliniek. Ook kreeg Steven Pleiter de ruimte om tijdens een twee minuten speech de Kamerleden toe te spreken. De leden van de aanwezige partijen gebruiken de informatie uit de bijeenkomst voor mening- en standpuntvorming.