OM start strafrechtelijk onderzoek in vier euthanasiegevallen

Het Openbaar Ministerie (OM) is vier strafrechtelijke onderzoeken gestart naar mogelijk strafbare euthanasie door artsen. Of het OM tot vervolging overgaat moet nog uit deze onderzoeken blijken. Alhoewel wij ons zorgen maken over de impact die deze onderzoeken op de betreffende artsen hebben, realiseren wij ons dat de rol van het OM in deze gevallen wettelijk is verankerd.

De Levenseindekliniek heeft vandaag kennis genomen van het bericht dat het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar vier euthanasiegevallen. In alle vier gevallen had een Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (RTE) geoordeeld dat niet aan alle wettelijke zorgvuldigheidseisen werd voldaan. In twee van deze gevallen gaat het om één arts van de Levenseindekliniek.

In de Nederlandse euthanasiewet heeft het OM een plek. Namelijk om nader onderzoek te doen als een RTE besloten heeft dat niet aan alle zorgvuldigheidseisen werd voldaan. Die plek respecteren wij, en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd heeft een soortgelijke taak.

Het valt op dat er op één dag vier onderzoeken gestart worden. In de eerste vijftien jaren dat de euthanasiewet in Nederland wordt toegepast, ging het OM nooit tot strafrechtelijk onderzoek over, terwijl dat nu binnen één jaar vijf keer gebeurt. In mei 2017 gaf het OM al aan dat zij haar werkwijze ging aanscherpen en daar is dit een vervolg op.

Voor artsen die naar eer en geweten een euthanasieverzoek onderzoeken en uitvoeren is de impact van zo’n strafrechtelijk onderzoek enorm. Ieder euthanasieverzoek vraagt veel van de arts en verpleegkundige die dit werk namens de Levenseindekliniek doen. Zij zoeken voortdurend naar de balans tussen juridische en medisch-ethische afwegingen, in het belang van een ondraaglijk en uitzichtloos lijdende patiënt.

De twee gevallen van de Levenseindekliniek die vandaag genoemd worden, zijn zeer zorgvuldig door het team en later door collega’s van de Levenseindekliniek beoordeeld. Wij zijn er van overtuigd dat de betreffende patiënten euthanasie wilden en binnen de wettelijke normen geholpen konden worden. Van de beoordeling door de RTE leert de Levenseindekliniek en dit helpt ons om onze werkwijze nog verder te verbeteren.