‘Ervaring inzetten om artsen te coachen’

Aan het toenemend aantal vragen om ondersteuning door de consulent euthanasie blijkt dat de Levenseindekliniek met dit initiatief aan een behoefte voldoet. In 2018 begeleidden de consulenten honderdzeventien euthanasietrajecten. Jeannine Salvino is consulent euthanasie bij de Levenseindekliniek. “Alle ervaring die ik de afgelopen jaren bij de Levenseindekliniek heb opgedaan, kan ik nu in coachingstrajecten voor artsen inzetten.“

Salvino is psychiatrisch verpleegkundige en al praktisch vanaf het begin bij de Levenseindekliniek betrokken. “In die eerste jaren heb ik heel intensief met veel verschillende artsen van de Levenseindekliniek samengewerkt en veel ervaring en kennis opgedaan met het onderzoeken van een euthanasieaanvraag. Toen in 2015 de pilot voor de consulent euthanasie van start ging, heb ik me gelijk aangemeld. Ik kan nu wat ik geleerd heb overdragen aan artsen die weinig of geen ervaring hebben met euthanasie.

Expertise

Bij de oprichting van de Levenseindekliniek hadden de initiatiefnemers het idee dat de instelling zich na een aantal jaar overbodig zou maken. Achterliggende gedachte was dat behandelaars euthanasieverzoeken van hun patiënt steeds meer zelf zouden oppakken of naar elkaar zouden doorverwijzen. En dat gebeurt ook. Toch groeit het aantal hulpvragen bij de Levenseindekliniek, waardoor de stichting voorlopig nog niet aan opheffing kan denken. Met de consulent euthanasie wil de Levenseindekliniek haar expertise terugbrengen naar het werkveld. “Vanuit het Expertisecentrum Euthanasie zet de Levenseindekliniek zich in om behandelaars zoveel mogelijk te steunen in het in behandeling nemen van een verzoek”, vertelt Salvino. “Dat doen we door advisering en begeleiding en ook door het geven van nascholing op het gebied van euthanasie.”

Raad en daad

Zelf is zij als consulent euthanasie het meeste in Brabant en Limburg actief, afhankelijk van waar de vraag is en welke expertise nodig is. “Dit werk doet een heel ander appel op je. Ik heb nu veel meer een coachende rol. Het is de uitdaging om aan de artsen die ons benaderen de juiste vragen te stellen, zodat ik hem of haar het beste met raad en daad bij kan staan. Mijn ondersteuning varieert van een half uur tot twintig uur, net waar de behoefte ligt. De trajecten die ik doe zijn heel gevarieerd. De ene arts geeft na een telefoongesprek van een half uur en het toesturen van informatie aan dat hij verder kan. Een ander vindt een zaak te complex en wil liever dat ik in het traject meeloop. Die mogelijkheid is er.”

Psychisch lijden

Vanuit haar achtergrond als psychiatrisch verpleegkundige, kan Jeannine Salvino ook goed adviseren als er een euthanasieverzoek is met als grondslag psychisch lijden. “Ik vind het boeiend dat ik kan meedenken over al die verschillende vragen van behandelaars”, vervolgt zij. “Ik pretendeer niet dat ik op alle vragen een antwoord heb, maar ik kan wel putten uit het hele potentieel van kennis en ervaring binnen de Levenseindekliniek. Regelmatig krijg ik van artsen die ik coach te horen hoezeer zij zich voeden aan mijn manier van gesprekken voeren met de patiënt. Vanuit de Levenseindekliniek zijn wij hier helemaal aan gewend. Voor hen is het vaak nieuw. Het is mooi om zo samen, arts en consulent, de patiënt te kunnen helpen. Dat maakt mijn werk zo dankbaar om te doen.”

Meer weten over de consulent euthanasie? Kijk dan op www.expertisecentrumeuthanasie.nl