Schippers schenkt geld aan Levenseindekliniek

Minister van volksgezondheid Edith Schippers, onderscheiden met de Paul van Eerde Award, verdubbelt het daaraan verbonden geldbedrag van 5000 euro en schenkt dit aan de Levenseindekliniek. Ze wil dat het geld wordt besteed aan (na)scholing van artsen die te maken krijgen met euthanasieverzoeken van dementiepatiënten. De Levenseindekliniek heeft lesmodules ontwikkeld waarin artsen met praktijkvoorbeelden worden geschoold in het beoordelen van dergelijke verzoeken.

Het gebaar van de minister komt op een moment dat er volop discussie is over het onderwerp. Euthanasie bij dementie is erg complex en wordt vrijwel uitsluitend in het beginstadium van de ziekte gegeven. De Levenseindekliniek heeft als het expertisecentrum euthanasie van Nederland veel ervaring met de beoordeling en uitvoering van deze verzoeken. Minister Schippers wil dat die expertise wordt gedeeld met zoveel mogelijk artsen. De Levenseindekliniek, die volgens de minister ‘fantastisch werk verricht’, gaat het geld gebruiken voor het verder ontwikkelen van de lessen over euthanasie bij dementie. Meer informatie daarover staat op http://www.levenseindekliniek.nl/scholing/

De minister ontving de Award donderdag voor haar inspanningen om de rol van de schriftelijke wilsverklaring te verduidelijken. Ze kwam vorig jaar met een handreiking voor artsen en publiek over dit onderwerp. De Award, die wordt toegekend door de NVVE, is vernoemd naar dementiepatiënt Paul van Eerde, die tien jaar geleden zelf uit het leven stapte om de aftakeling voor te zijn. Artsen konden hem niet helpen bij zijn doodswens. Over hem werd de documentaire ‘Voor ik het vergeet’ gemaakt.

De Levenseindekliniek heeft het gebaar van de minister in dankbaarheid aanvaard. Volgens directeur Steven Pleiter is het een erkenning voor de rol als expertisecentrum, gespecialiseerd in complexe euthanasieverzoeken. De Levenseindekliniek kreeg vorig jaar 149 aanvragen van mensen met dementie. In 2016 werd van 48 dementiepatiënten het euthanasieverzoek gehonoreerd.

Klik hier het persbericht van VWS
Klik hier de speech van minister Schippers:

Nascholing “euthanasie bij dementie” beschikbaar

Met trots kunnen wij melden dat de ontwikkeling van de nascholing “Euthanasie bij dementie” is afgerond. De module voorziet artsen van voldoende inzicht en praktijkkennis om zelf euthanasievragen bij dementie aan te nemen, te beoordelen en waar relevant uit te voeren. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende leermiddelen, waaronder casusbesprekingen, discussies en het trainen van praktijksituaties. De specifieke aandachtspunten bij beginnende dementie, maar ook bij gevorderde dementie komen uitgebreid aan bod tijdens deze 4 uur durende nascholing.

De nascholing is inmiddels door vele artsen met enthousiasme ontvangen. Artsen die geconfronteerd zijn met een euthanasieverzoek bij dementie, maar ook artsen die menen dat zij daar in de nabije toekomst mee te maken gaan krijgen.

Deelname en kosten
Deelname is uitsluitend voor artsen. In voorkomende gevallen kunnen toehoorders worden toegelaten, na instemming van de cursisten. Aantal deelnemers: 8-12.

De kosten voor deze nascholing bedragen 50 euro.
(Deze bijdrage is puur kostendekkend. De Stichting Levenseindekliniek heeft geen winstoogmerk.)

Accreditatie is aangevraagd.

Wanneer er meer belangstellenden zijn dan plaatsen, dan gaan degenen die zich het eerst hebben aangemeld voor.
Uiteraard zullen er in 2017 meerdere data volgen.

Data voorjaar 2017

16 maart 2017         15:30-20:00 Regardz Gele Kegels Eindhoven

23 maart 2017         15:30-20:00 Eenhoorn Amersfoort

Meld u aan via een email aan p.smaal@levenseindekliniek.nl.

Onderzoek naar afgewezen euthanasieverzoeken

Op korte termijn start een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de mensen van wie het euthanasieverzoek door de Levenseindekliniek is afgewezen. Doel is om in kaart te brengen hoe het deze mensen vergaat en of er verbeteringen in de zorgverlening nodig zijn. Het onderzoek gaat twee jaar duren en wordt onder leiding van prof. dr. S. van de Vathorst uitgevoerd door Pallas Health Research.

Het onderzoek gaat om mensen die op grond van de zorgvuldigheidscriteria niet voor euthanasie in aanmerking komen. Deze groep wordt gedurende een jaar gevolgd. Een van de vragen is of de euthanasiewens nog bestaat en hoe de patiënt daarmee omgaat. Op grond van dit onderzoek verwacht de Levenseindekliniek inzicht te krijgen in de vraag of er andere (na)zorg nodig is voor deze groep patiënten.

Het onderzoek wordt bekostigd door deNederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE), de Stichting Gezondheidszorg Spaarneland en de Stichting Vrienden van de Levenseindekliniek.

Nieuwe medewerkers gezocht

De Levenseindekliniek heeft te maken met een constante toename van het aantal hulpvragen. Daardoor is verdere toename van het aantal teams noodzakelijk. De Levenseindekliniek is op zoek naar artsen, in het bijzonder psychiaters, en verpleegkundigen. Psychiaters vooral in Noordoost Nederland, Zuid-Holland, Zeeland en Limburg. Artsen met name in de provincies Groningen, Drenthe en Utrecht. Verpleegkundigen tenslotte worden vooral gezocht in de regio Arnhem-Nijmegen. Volg deze link om meer te lezen over deze vacatures.

Jaarverslag 2015 gepubliceerd

Het jaarverslag 2015 van de Levenseindekliniek is verschenen. Feiten en cijfers, interviews met artsen, verpleegkundigen en mensen die ons op een of andere wijze steunen,  geven naast een aantal praktijkvoorbeelden een indringend beeld van het werk van de Levenseindekliniek.

Rode draad in het jaarverslag vormen de getuigenissen van mensen die onbezoldigd werk voor ons verrichten of ons financieel of anderszins steunen. Zonder hen zou de Levenseindekliniek niet kunnen functioneren. Daarnaast is er uiteraard veel aandacht voor opvallende casus en voor het groeiend aantal mensen dat zich jaarlijks tot ons wendt met een euthanasieverzoek. In 2015 waren dat er 1234, tegen 1030 in 2014. Van 365 mensen kon in 2015 de euthanasiewens worden vervuld.

De Levenseindekliniek sloot het jaar af met een tekort van EUR 389.000. De zorgverzekeraars vergoeden minder dan wat door de Levenseindekliniek bij de euthanasiezorg wordt uitgegeven. In 2016 wordt het overleg daarover met de zorgverzekeraars voortgezet. Het tekort moest nu worden gedicht met een bijdrage van de Vrienden van de Levenseindekliniek, waarin zich inmiddels 14.500 donateurs verenigd hebben.

U vindt het jaarverslag hier.