Vijf jaar Levenseindekliniek

‘Ik ben enorm blij en dankbaar dat mensen die uitzichtloos en ondraaglijk lijden in ons land waardig kunnen sterven. De Levenseindekliniek is een waardevolle aanvulling op onze euthanasiepraktijk en geeft mensen – in zijn bestaan – ontzettend veel rust. Ook de mensen die er misschien wel nooit gebruik van zullen maken.’

Dit zei minister Schippers van Volksgezondheid ter gelegenheid van het eerste lustrum van de Levenseindekliniek op 8 maart in Amsterdam. ‘Ik heb groot respect voor het moeilijke werk dat u doet’, aldus de minister tegen de medewerkers van de Levenseindekliniek. ‘De ruimte die mensen soms zo ontzettend nodig hebben op het meest kwetsbare moment in hun leven – die ruimte geeft u.’

De bewindsvrouwe drong er op aan artsen nog beter toe te rusten voor de moeilijke afwegingen rond euthanasie. Daarin ziet ze een rol voor de Levenseindekliniek, dat als expertisecentrum artsen scholing geeft en zonodig met raad en daad terzijde staat bij het beoordelen en uitvoeren van euthanasieverzoeken.

 

Voorzitter van de regionale toetsingscommissies euthanasie (RTE) Jacob Kohnstamm sprak van een ‘zeer positieve waardering’ binnen de RTE voor de Levenseindekliniek, onder meer ingegeven door de transparante wijze waarop de casus worden gedocumenteerd. ‘De Levenseindekliniek gaat niet over één nacht ijs,’ oordeelde hij. Hij noemde de Levenseindekliniek verder een ‘inhoudelijk overtuigend kenniscentrum. Het zou ideaal zijn als dat verder wordt uitgebreid, zodat mensen meer door de eigen arts kunnen worden geholpen’.

 

Een licht kritisch geluid kwam van Christa Anbeek, bijzonder hoogleraar Remonstrantse theologie (VU) en hoofddocent aan de Universiteit voor Humanistiek. Anbeek, voormalig lid van de Adviesraad, vindt dat de Levenseindekliniek zelf veel meer moet deelnemen aan het medisch-ethische debat rond vrijwillige levensbeëindiging. ‘Ik daag de Levenseindekliniek uit om de achterliggende visies op genuanceerde wijze te verwoorden en te laten zien wat ze de samenleving te bieden heeft en waarom’. Ze gaf ook een cadeau: een dialoogmodel over kwetsbaar leven, zodat medewerkers kunnen verwoorden ‘wat hen existentieel, moreel en spiritueel bij hun bijzondere hulpverlenerschap voortdrijft.’

 

Schrijfster Rebekka de Wit hield in een humoristisch en toch ontroerend betoog een warm pleidooi voor een ‘afhankelijkheidsverklaring’. Volgens de schrijfster van ‘We komen nog een wonder tekort’ zijn we allemaal met elkaar verbonden. De Wit verloor op jonge leeftijd haar moeder en de vriend van haar zus.

Voor de viering van het vijfjarig bestaan was een select gezelschap uitgenodigd van medewerkers, SCEN-artsen en leden van de toetsingscommissies. Directeur Steven Pleiter van de Levenseindekliniek vertelde hen dat in vijf jaar tijd ongeveer 6000 mensen een verzoek deden om euthanasie. 1400 mensen zagen hun verzoek ingewilligd. Hij benadrukte dat de toename van het aantal verzoeken naar ongeveer 2500 dit jaar de Levenseindekliniek dwingt te focussen op de complexe casus. Met de beroepsgroep wil hij overleg over hoe mensen met bijvoorbeeld uitbehandelde kanker euthanasie kunnen krijgen van hun eigen arts, of een vervanger in de regio.

Klik hieronder voor de speeches:

Schippers schenkt geld aan Levenseindekliniek

Minister van volksgezondheid Edith Schippers, onderscheiden met de Paul van Eerde Award, verdubbelt het daaraan verbonden geldbedrag van 5000 euro en schenkt dit aan de Levenseindekliniek. Ze wil dat het geld wordt besteed aan (na)scholing van artsen die te maken krijgen met euthanasieverzoeken van dementiepatiënten. De Levenseindekliniek heeft lesmodules ontwikkeld waarin artsen met praktijkvoorbeelden worden geschoold in het beoordelen van dergelijke verzoeken.

Het gebaar van de minister komt op een moment dat er volop discussie is over het onderwerp. Euthanasie bij dementie is erg complex en wordt vrijwel uitsluitend in het beginstadium van de ziekte gegeven. De Levenseindekliniek heeft als het expertisecentrum euthanasie van Nederland veel ervaring met de beoordeling en uitvoering van deze verzoeken. Minister Schippers wil dat die expertise wordt gedeeld met zoveel mogelijk artsen. De Levenseindekliniek, die volgens de minister ‘fantastisch werk verricht’, gaat het geld gebruiken voor het verder ontwikkelen van de lessen over euthanasie bij dementie. Meer informatie daarover staat op http://www.levenseindekliniek.nl/scholing/

De minister ontving de Award donderdag voor haar inspanningen om de rol van de schriftelijke wilsverklaring te verduidelijken. Ze kwam vorig jaar met een handreiking voor artsen en publiek over dit onderwerp. De Award, die wordt toegekend door de NVVE, is vernoemd naar dementiepatiënt Paul van Eerde, die tien jaar geleden zelf uit het leven stapte om de aftakeling voor te zijn. Artsen konden hem niet helpen bij zijn doodswens. Over hem werd de documentaire ‘Voor ik het vergeet’ gemaakt.

De Levenseindekliniek heeft het gebaar van de minister in dankbaarheid aanvaard. Volgens directeur Steven Pleiter is het een erkenning voor de rol als expertisecentrum, gespecialiseerd in complexe euthanasieverzoeken. De Levenseindekliniek kreeg vorig jaar 149 aanvragen van mensen met dementie. In 2016 werd van 48 dementiepatiënten het euthanasieverzoek gehonoreerd.

Klik hier het persbericht van VWS
Klik hier de speech van minister Schippers:

Nascholing “euthanasie bij dementie” beschikbaar

Met trots kunnen wij melden dat de ontwikkeling van de nascholing “Euthanasie bij dementie” is afgerond. De module voorziet artsen van voldoende inzicht en praktijkkennis om zelf euthanasievragen bij dementie aan te nemen, te beoordelen en waar relevant uit te voeren. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende leermiddelen, waaronder casusbesprekingen, discussies en het trainen van praktijksituaties. De specifieke aandachtspunten bij beginnende dementie, maar ook bij gevorderde dementie komen uitgebreid aan bod tijdens deze 4 uur durende nascholing.

De nascholing is inmiddels door vele artsen met enthousiasme ontvangen. Artsen die geconfronteerd zijn met een euthanasieverzoek bij dementie, maar ook artsen die menen dat zij daar in de nabije toekomst mee te maken gaan krijgen.

Deelname en kosten
Deelname is uitsluitend voor artsen. In voorkomende gevallen kunnen toehoorders worden toegelaten, na instemming van de cursisten. Aantal deelnemers: 8-12.

De kosten voor deze nascholing bedragen 50 euro.
(Deze bijdrage is puur kostendekkend. De Stichting Levenseindekliniek heeft geen winstoogmerk.)

Accreditatie is aangevraagd.

Wanneer er meer belangstellenden zijn dan plaatsen, dan gaan degenen die zich het eerst hebben aangemeld voor.
Uiteraard zullen er in 2017 meerdere data volgen.

Data voorjaar 2017

16 maart 2017         15:30-20:00 Regardz Gele Kegels Eindhoven

23 maart 2017         15:30-20:00 Eenhoorn Amersfoort

Meld u aan via een email aan p.smaal@levenseindekliniek.nl.

Onderzoek naar afgewezen euthanasieverzoeken

Op korte termijn start een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de mensen van wie het euthanasieverzoek door de Levenseindekliniek is afgewezen. Doel is om in kaart te brengen hoe het deze mensen vergaat en of er verbeteringen in de zorgverlening nodig zijn. Het onderzoek gaat twee jaar duren en wordt onder leiding van prof. dr. S. van de Vathorst uitgevoerd door Pallas Health Research.

Het onderzoek gaat om mensen die op grond van de zorgvuldigheidscriteria niet voor euthanasie in aanmerking komen. Deze groep wordt gedurende een jaar gevolgd. Een van de vragen is of de euthanasiewens nog bestaat en hoe de patiënt daarmee omgaat. Op grond van dit onderzoek verwacht de Levenseindekliniek inzicht te krijgen in de vraag of er andere (na)zorg nodig is voor deze groep patiënten.

Het onderzoek wordt bekostigd door deNederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE), de Stichting Gezondheidszorg Spaarneland en de Stichting Vrienden van de Levenseindekliniek.

Nieuwe medewerkers gezocht

De Levenseindekliniek heeft te maken met een constante toename van het aantal hulpvragen. Daardoor is verdere toename van het aantal teams noodzakelijk. De Levenseindekliniek is op zoek naar artsen, in het bijzonder psychiaters, en verpleegkundigen. Psychiaters vooral in Noordoost Nederland, Zuid-Holland, Zeeland en Limburg. Artsen met name in de provincies Groningen, Drenthe en Utrecht. Verpleegkundigen tenslotte worden vooral gezocht in de regio Arnhem-Nijmegen. Volg deze link om meer te lezen over deze vacatures.