Euthanasie centraal bij Rondetafelgesprek Tweede Kamer

Bestuurder Steven Pleiter van de Levenseindekliniek heeft deze week deelgenomen aan het Rondetafelgesprek over euthanasie in de Tweede Kamer. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport organiseerde deze bijeenkomst naar aanleiding van de derde evaluatie van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (de Euthanasiewet).

Sterven hoort bij het leven

Tijdens het Rondetafelgesprek lieten leden van de Tweede Kamer zich door deskundigen en vertegenwoordigers uit het veld informeren over juridische en maatschappelijke ontwikkelingen rond euthanasie. Aanwezig waren leden van D66, GroenLinks, CDA, SGP, SP, VVD en CU.

Om ervoor te zorgen dat de Kamerleden zich goed konden voorbereiden, heeft de Levenseindekliniek het position paper ‘Sterven hoort bij het leven’ ingediend. In dit document staat informatie over en standpunten van de Levenseindekliniek. Ook kreeg Steven Pleiter de ruimte om tijdens een twee minuten speech de Kamerleden toe te spreken. De leden van de aanwezige partijen gebruiken de informatie uit de bijeenkomst voor mening- en standpuntvorming.

Veel media-aandacht rond start wervingscampagne artsen

De campagne om artsen te werven voor de Levenseindekliniek heeft in de media veel aandacht getrokken. De Volkskrant opende met een artikel op de voorpagina. Woordvoerders van de Levenseindekliniek waren vervolgens te horen op BNR Nieuwsradio, het journaal van Radio 1 en 2 en op RTL Nieuws. Interviews volgende bij EenVandaag (tv) en Spijkers met Koppen (Radio 1) en in diverse kranten. De Levenseindekliniek heeft inmiddels diverse sollicitaties binnengekregen. De wervingscampagne gaat door. In heel Nederland en in het bijzonder in Zuid-Holland zijn artsen, psychiaters en verpleegkundigen nodig.

 

 

Onafhankelijk psychiater met specifieke expertise van groot belang voor zorgvuldige beoordeling euthanasieverzoek

De Regionale Toetsingscommissie Euthanasie heeft geoordeeld dat de afhandeling van een euthanasieverzoek van een psychiatrische patiënt door een arts van de Levenseindekliniek beter had kunnen verlopen. Drie psychiaters, waarvan één als onafhankelijk psychiater ingeschakeld was, hebben zich met de patiënt bezig gehouden en verklaarden dat de patiënt leed aan verschillende stoornissen en was uitbehandeld. De arts van de Levenseindekliniek schakelde daardoor geen vierde, onafhankelijke, psychiater in. De toetsingscommissie vindt dat dit wel had gemoeten. Volgens de SCEN-arts, die het verzoek op wettelijke juistheid toetste, had de arts van de Levenseindekliniek aan de zorgvuldigheidscriteria voldaan.

De Levenseindekliniek constateert dat in dit geval voor alle zorgvuldigheid een SCEN-arts die tevens psychiater is, had moeten worden ingeschakeld. Het probleem is echter dat er een nijpend tekort is aan SCEN-psychiaters die als onafhankelijk arts een oordeel willen vellen over een euthanasieverzoek. Net zoals er een groot tekort is aan psychiaters die voor de Levenseindekliniek het vooronderzoek naar een euthanasiewens kunnen doen.

Niet verder leven

“Voor ons is duidelijk dat ook als in deze specifieke situatie een extra onafhankelijk psychiater was ingeschakeld, de man zijn euthanasieverzoek zou zijn ingewilligd”, zegt Steven Pleiter, bestuurder van de Levenseindekliniek. “Zijn lijden was zo ondraaglijk door de angst- en paniekaanvallen die hij had, gecombineerd met een extreme overgevoeligheid voor prikkels, dat hij niet verder wilde en kon leven.”

Zoektocht

De uitvoerend arts van de Levenseindekliniek heeft geoordeeld dat het onmogelijk zou zijn een onafhankelijk psychiater te vinden in de regio. De patiënt was te slecht om te kunnen reizen om op locatie een onafhankelijk onderzoek te krijgen. “We zijn van mening dat de arts dit toch had moeten proberen. Als we de toetsingscommissie het resultaat van zo’n zoektocht kunnen voorleggen, zal een zaak als deze eenvoudiger te beoordelen zijn door de commissie.”

Link naar het oordeel van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie.

Bijna verdubbeling aantal artsen nodig

Door het toenemend aantal euthanasieaanvragen in Nederland heeft de Levenseindekliniek bijna een verdubbeling van het aantal artsen nodig. Voor de stichting zijn momenteel 59 artsen actief.  In 2018 heeft zij mogelijk ruim honderd artsen nodig. “Mensen hebben vaak al een lange lijdensweg afgelegd voordat zij tot een euthanasieverzoek overgaan”, zegt bestuurder Steven Pleiter. “Wij willen voorkomen dat er bij ons wachtlijsten ontstaan en mensen in nood onnodig moeten wachten. Daarom zijn we dringend op zoek naar artsen die met ons samen willen werken.”

De Levenseindekliniek houdt zich bezig met complexe euthanasieverzoeken, zoals de hulpvragen van psychiatrisch patiënten en mensen met dementie. Maar ook niet-complexe verzoeken, zo’n 20% van alle aanvragen bij de Levenseindekliniek, komen bij de stichting terecht. Pleiter: “Vanuit ons Expertisecentrum Euthanasie steunen we behandelaars zoveel mogelijk, zodat zij zelf de hulpvraag van hun patiënt kunnen onderzoeken. Tegelijkertijd zetten we in op het werven van extra artsen, zodat we alle verzoeken die bij ons terecht komen in behandeling kunnen nemen.”

Uiteenlopende vragen

Bij het Expertisecentrum Euthanasie van de Levenseindekliniek kan de beroepsgroep terecht met uiteenlopende vragen. Zij kunnen er scholing volgen en een consulent euthanasie kan hen adviseren of met hen meelopen. De artsen die voor de Levenseindekliniek aan de slag gaan, werken samen met een verpleegkundige in ambulante teams in de regio waarin zij woonachtig zijn. Zij doen dit vaak naast hun eigen praktijk en geven zelf aan wanneer zij patiënten toegewezen willen krijgen.

Verantwoordelijkheidsgevoel

De Levenseindekliniek vindt dat iedereen die ondraaglijk en uitzichtloos lijdt euthanasie moet kunnen krijgen binnen de kaders van de wet. Zij roept artsen die zich in deze missie kunnen vinden op zich te melden. Pleiter: “We doen een appèl op hun maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel, want we willen deze mensen niet in de kou laten staan.”

De Levenseindekliniek heeft overigens ook behoefte aan psychiaters en verpleegkundigen. “In praktisch alle hoeken van Nederland kunnen we medewerkers gebruiken.”

Nieuwe bestuursvorm bij Levenseindekliniek

Sinds 1 oktober heeft De Levenseindekliniek een Raad van Toezicht en een Raad van
Bestuur. Deze bestuursvorm past beter bij de zorginstelling, die gestaag groeit en professionaliseert.

De Raad van Toezicht bestaat uit (op de foto v.l.n.r.):

  • Marijke Mous
  • Bas Schreuder, voorzitter
  • Esther Pans
  • Flip Sutorius
  • Jan Schermerhorn, penningmeester (ontbreekt op de foto)

Bestuurder (Raad van Bestuur) is voormalig directeur Steven Pleiter (op de foto uiterst rechts).

Met deze nieuwe bestuursvorm richten we onze organisatie zo in, dat we het toenemend aantal mensen dat zich tot ons wendt zo goed mogelijk verder kunnen helpen. Ook steeds meer professionals weten de weg naar de Levenseindekliniek te vinden. We hebben ons de afgelopen jaren ontwikkeld tot het expertisecentrum euthanasie in Nederland.