Consulent euthanasie

logo-consulent-euthanasie-157x148In 2015 is de Consulent Euthanasie geïntroduceerd. Een gespecialiseerd verpleegkundige, een bron van expertise en ervaring op het gebied van euthanasie. Daar waar de arts moeite heeft met een euthanasieverzoek, euthanasie spannend vindt omdat het wellicht de eerste keer is of het verzoek te ingewikkeld is en de arts door de bomen het bos niet meer ziet, juist dáár biedt de consulent begeleiding op maat.

De Levenseindekliniek vindt het belangrijk dat een patiënt met een euthanasieverzoek bij de eigen arts terecht kan. Artsen die worstelen met een euthanasieverzoek kunnen de Levenseindekliniek om hulp en steun vragen.

De consulent euthanasie is een gespecialiseerd verpleegkundige die zeer ervaren is op het gebied van euthanasie. Zij biedt expertise en structuur bij relatief eenvoudige verzoeken, maar ook bij zeer complexe problematiek.

De consulent euthanasie begeleidt artsen gedurende het gehele euthanasietraject. Artsen die twijfels hebben bij een euthanasieverzoek; omdat ze geen ervaring hebben met euthanasie, omdat er twijfels zijn over de zorgvuldigheidscriteria, maar ook als het euthanasieverzoek zeer complex is, kunnen gebruik maken van deze expertise. De ervaring leert dat artsen het fijn vinden te overleggen met iemand die veel vaker met euthanasie te maken heeft gehad. Euthanasie is ook niet zomaar iets.

De consulent biedt begeleiding op maat. Dat betekent dat de arts zelf kan aangeven wat hij nodig heeft. Dat kan gaan om telefonisch advies, intensief mailcontact, een persoonlijk gesprek of begeleiding tijdens het gehele euthanasietraject,. De consulent zal de arts ondersteunen bij het onderzoek van het euthanasieverzoek, de dossiervorming en de daadwerkelijke uitvoering.