Erfenissen en legaten

U kunt ons ook opnemen in uw testament. Dat kan als erfgenaam (voor al uw bezittingen of een percentage daarvan) of in de vorm van een legaat (voor een vast bedrag). Daarmee helpt u de Stichting Vrienden van de Levenseindekliniek een noodfonds op te bouwen voor het geval andere inkomstenbronnen te kort schieten of wegvallen. Dan kunnen wij toch op alle dringende hulpverzoeken in blijven gaan terwijl er andere oplossingen bedacht worden.

Hebt u vragen, bel dan met Steven Pleiter, directeur van de Levenseindekliniek (070-352 4141, van 09:30 – 12:00 en van 13:30 – 16:30 uur). Indien u dit op prijs stelt, wordt er voor u gratis en vrijblijvend een afspraak gemaakt met onze testamentadviseur (op kantoor of bij u thuis).

Logo ANBIDe Levenseindekliniek is een zogenaamde ANBI-instelling. Dat betekent dat wij geen belasting hoeven te betalen over uw nalatenschap en dat die dus 100% ten goede komt aan de mensen die een beroep doen op de Levenseindekliniek