Informatie voor de media

De Levenseindekliniek heeft sinds haar oprichting een grote expertise opgedaan op het gebied van euthanasie, vooral bij complexere verzoeken door bijvoorbeeld psychiatrische patiënten en mensen met dementie. De Levenseindekliniek beschouwt het als haar taak die expertise zoveel mogelijk te delen. De media spelen daarin een belangrijke rol.

Inmiddels hebben veel kranten, tijdschriften, tv- en radiorubrieken aandacht besteed aan het werk van de Levenseindekliniek. De medewerkers wordt vaak gevraagd hun licht te laten schijnen over kwesties die raken aan euthanasie, palliatieve zorg etc. Voorbeelden daarvan zijn te vinden op de pagina Levenseindekliniek in de media.

Wie meer algemene informatie wil over de Levenseindekliniek kan terecht op deze pagina.

Voor nadere informatie over actuele zaken kunt u contact opnemen met Annerieke Dekker, woordvoerder, via 06 18 495 147. Zij kan u ook in contact brengen met de juiste personen binnen de Levenseindekliniek voor de beantwoording van uw vragen.

Voor medewerking van de Levenseindekliniek aan items in geschreven en audiovisuele media geldt als voorwaarde dat deze vóór publicatie worden voorgelegd, ter controle op verkeerd weergegeven citaten en/of onjuiste feiten.