Klacht indienen

Ondanks onze inzet kan het zijn dat u niet tevreden bent over hoe uw contact met de Levenseindekliniek is verlopen. De Levenseindekliniek heeft een klachtenprocedure die zowel bedoeld is om de klager recht te doen, als de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren. Het streven is de relatie en het vertrouwen tussen klager en Levenseindekliniek te verbeteren en zonodig te herstellen.

De klacht wordt ontvangen door de officemanager, die in eerste instantie oordeelt over de ontvankelijkheid. Zo wordt bijvoorbeeld niets gedaan met klachten over een gegeven euthanasie, omdat de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie die al toetst. Maar een klacht over beantwoording en afhandeling van een verzoek wordt bijvoorbeeld wel in behandeling genomen.

De officemanager verzamelt gegevens en stelt de directie en de aangeklaagde op de hoogte. De feitelijke afhandeling gebeurt door een vertrouwenspersoon, die de klager ook begeleidt in gesprekken met de persoon op wie de klacht betrekking heeft. Indien een klacht niet met hulp van bemiddeling door de vertrouwenspersoon tot een oplossing heeft geleid en de klager de procedure wenst voort te zetten, wordt de klacht verwezen naar de klachtenfunctionaris van DOKH, afdeling klachten en geschillen.

Heeft u een klacht? Lees dan eerst hier de klachtenprocedure. Stuur uw klacht naar De Levenseindekliniek, Postbus 12480, 2501EL te Den Haag of via email naar klacht@levenseindekliniek.nl Vermeld duidelijk uw naam en adres, anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

De klachtenprocedure van de Levenseindekliniek voldoet aan de eisen van de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)