Media contact met SLK

De Stichting Levenseindekliniek hecht grote waarde aan goede contacten en een prettige en professionele relatie met de media.

Uw aanspreekpunt is Annerieke Dekker. U kunt haar op de volgende manieren bereiken:

  • Telefonisch: 0618 495 147 of 070 820 9787
  • Via e-mail: a.dekker@levenseindekliniek.nl

Vermeld in uw email altijd duidelijk de volgende gegevens:

  • uw naam
  • de reden van uw email
  • de naam van het medium
  • de deadline (wanneer het een verzoek om een interview betreft)
  • een telefoonnummer en de tijd waarop u het best te bereiken bent

Annerieke Dekker is met vakantie van 26 augustus – 16 september 2018.

Tijdens haar afwezigheid kunt u contact opnemen met Ronald Stapel, r.stapel@levenseindekliniek.nl of 0611 718 827.