Mediacontact met de Levenseindekliniek

De Levenseindekliniek hecht grote waarde aan goede contacten en een prettige en professionele relatie met de media.

Uw aanspreekpunt is Elke Swart. U kunt haar op de volgende manieren bereiken:

  • Telefonisch: 06 22 25 47 15 of 070 820 9787
  • Via e-mail: e.swart@levenseindekliniek.nl

Vermeld in uw email altijd duidelijk de volgende gegevens:

  • uw naam
  • de reden van uw email
  • de naam van het medium
  • de deadline (wanneer het een verzoek om een interview betreft)
  • een telefoonnummer en de tijd waarop u het best te bereiken bent

Voor medewerking van de Levenseindekliniek aan items in geschreven en audiovisuele media geldt als voorwaarde dat deze vóór publicatie worden voorgelegd, ter controle op verkeerd weergegeven citaten en/of onjuiste feiten.