Media contact met SLK

De Stichting Levenseindekliniek hecht grote waarde aan goede contacten en een prettige en professionele relatie met de media.

Uw aanspreekpunt is Koos van Wees. U kunt hem op de volgende manieren bereiken:

  • Telefonisch: 06-52 47 26 62
  • Via e-mail: k.vanwees@levenseindekliniek.nl

Vermeld in uw email altijd duidelijk de volgende gegevens:

  • uw naam
  • de reden van uw email
  • de naam van het medium
  • de deadline (wanneer het een verzoek om een interview betreft)
  • een telefoonnummer en de tijd waarop u het best te bereiken bent