Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Algemeen

De Levenseindekliniek verleent zorg aan mensen met een euthanasieverzoek dat door de eigen behandelaar niet wordt ingewilligd. Iedereen die ondraaglijk en uitzichtloos lijdt, moet euthanasie kunnen krijgen binnen de kaders van de wet, dat is onze mening. Als landelijk Expertisecentrum Euthanasie biedt de Levenseindekliniek scholing en ondersteuning aan professionals en is het een vraagbaak voor de beroepsgroep. Om ons werk te kunnen doen verwerken we gegevens van verschillende personen.

Uw gegevens

Uw rechten

U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen, heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming.

Klachten

Als u vragen, klachten, tips of andere opmerkingen heeft over de manier waarop de Levenseindekliniek omgaat met uw gegevens, kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming. Dit kan via de volgende kanalen:

  • Telefonisch: 070 352 4141 (09:30 –12:00 en 13:30 – 16:30 uur)
  • E-mail: privacy@levenseindekliniek.nl
  • Post: Stichting Levenseindekliniek, Postbus 13480, 2501 EL  Den Haag

Als u er met de Levenseindekliniek niet uitkomt, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze (aanpassing op de) privacyverklaring is in werking getreden op 25-05-2018