Schenkingen

Iedere bijdrage is van harte welkom. Wilt u een groter of groot bedrag schenken aan de Levenseindekliniek, dan kan dat periodiek via een schriftelijke overeenkomst of door een éénmalige schenking.

  • Via een schriftelijke overeenkomst. Daarin legt u voor minimaal vijf jaar vast dat u ieder jaar een vast bedrag schenkt. Dat kan fiscaal erg gunstig voor u uitpakken. Sinds 1 januari 2014 kan dat via een z.g. onderhandse akte. Via deze link komt u bij dit formulier (van de Belastingdienst) dat dient als akte. U vult dit formulier online in en print het uit (in tweevoud). U ondertekent beide exemplaren en stuurt deze op naar de Stichting Vrienden van de Levenseindekliniek (t.a.v. Lobsang Jap-A-Joe), Postbus 13480, 2501 EL Den Haag. U ontvangt dan één exemplaar retour, ondertekend door bestuurder, de heer S. Pleiter. Voor uw overboekingen vragen wij u het formulier betalingsvolmacht in te vullen en te ondertekenen. Wij schrijven dan op de door u aangegeven wijze uw bijdrage af van uw rekening.
  • U wilt eenmalig een groot bedrag schenken om de Levenseindekliniek flink op weg te helpen? Hebt u daar vragen over of wilt u een toelichting geven? Bel dan met Steven Pleiter, Raad van Bestuur –  Levenseindekliniek (070-352 4141, van 09:30 – 12:00 en van 13:30 – 16:30 uur). Hij staat u graag te woord. U kunt gebruik maken van bankrekening NL36 TRIO 0391 1048 45 (BIC: TRIONL2U) ten name van Stichting Vrienden van de Levenseindekliniek Den Haag onder vermelding van schenking.

Logo ANBI