Steun de Levenseindekliniek

logo kliniekvrienden - outkleinDEF

De Levenseindekliniek is voor een belangrijk deel afhankelijk van donaties en schenkingen, erfenissen, legaten en andere bijdragen. Vindt u het recht op een waardig levenseinde ook belangrijk? Steun dan de Stichting Vrienden van de Levenseindekliniek.

De oprichting van de Levenseindekliniek was alleen mogelijk dankzij de bijdragen van een groot aantal particulieren, maatschappelijke organisaties en fondsen. Deze Vrienden van het eerste uur willen wij daarvoor nogmaals hartelijk danken. Inmiddels geven alle grote zorgverzekeraars de Levenseindekliniek een vergoeding voor het onderzoeken en vervullen van hulpvragen. Deze vergoeding dekt echter nog niet alle kosten van het werk van de Levenseindekliniek. De steun van de Vrienden blijft onmisbaar voor de mensen die ondraaglijk en uitzichtloos lijden en met hun hulpvraag alleen bij de Levenseindekliniek terecht kunnen.

Ook op langere termijn zal een deel van het werk van de Levenseindekliniek alleen mogelijk zijn met uw steun: mensen die bij de zorgverzekeraar buiten de boot vallen, extra zorg bij speciale vragen, aanvullende ondersteuning van artsen en verpleegkundigen. Maar zeker ook zaken als voorlichting, scholing, wetenschappelijk onderzoek en voortdurende verbetering van de zorg. Daarvoor is uw (vaste) steun onmisbaar, maar ook kunt u ons bijvoorbeeld een schenking doen of ons opnemen in uw testament.

Logo ANBIDe Stichting Vrienden van de Levenseindekliniek is door de Belastingdienst erkend als ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent voor u dat schenkingen en donaties fiscaal aftrekbaar zijn en dat de Levenseindekliniek geen belasting hoeft te betalen over uw bijdrage, erfenis of legaat. 

De Levenseindekliniek werkt volgens zorgvuldige, maatschappelijk en wettelijk verankerde protocollen. Donaties of toezeggingen daarvoor staan geheel los van de behandeling van hulpvragen. Onze artsen en verpleegkundigen mogen niet persoonlijk bijdragen in ontvangst nemen. Zij verwijzen daarvoor door naar de Stichting Vrienden van de Levenseindekliniek.