Steun de Levenseindekliniek

logo kliniekvrienden - outkleinDEF

De Levenseindekliniek is voor een belangrijk deel afhankelijk van donaties en schenkingen, erfenissen, legaten en andere bijdragen. Vindt u het recht op een waardig levenseinde ook belangrijk? Steun dan de Stichting Vrienden van de Levenseindekliniek.


Foto: Martijn Beekman

24 juni 2019
Vriendenbijeenkomst 28 juni in Amersfoort geannuleerd

Het is warm en dat blijft de komende dagen zo. Vooral in het midden, zuiden en oosten van het land is het warm. Helaas hebben we daarom op het laatste moment moeten beslissen om de bijeenkomst te annuleren. We begrijpen dat het reizen naar de bijeenkomst en het reizen naar huis best inspannend kan zijn door de warmte. Het is daarom niet verstandig om de bijeenkomst door te laten gaan. Genodigden hebben per e-mail, post of telefonisch bericht gekregen. In het najaar wordt deze bijeenkomst ingehaald. Daarover binnenkort meer informatie.


Waardig en trots gaan 

Jolande van Til is één van de Vrienden die zich heeft aangemeld voor de verwantenraad. Deze raad in oprichting is een initiatief om ook de stem van de patiënt binnen de stichting Vrienden van de Levenseindekliniek te laten horen.

Jolande wil op deze manier graag het werk van de Levenseindekliniek steunen. “Zo kan ik mijn ouders een beetje eren”.

Lees verder…


“Ik wil zelf ook voor euthanasie kunnen kiezen”

15-08-2018

Bram Sneep (70) was 35 jaar geestelijk verzorger in ziekenhuizen en verpleeghuizen. In de terminale begeleiding die hij deed, had hij herhaaldelijk met euthanasie te maken. De afgelopen jaren kwam hij daarbij regelmatig in contact met medewerkers van de Levenseindekliniek. De ethische benadering van het levenseinde die zij tentoon spreidden, sprak hem dusdanig aan dat hij circa vijf jaar geleden besloot Vriend van de Levenseindekliniek te worden.

“Door mijn werk in de terminale begeleiding heb ik gezien hoeveel ellende er is in verpleeghuizen. In het algemeen kun je stellen dat onze maatschappij ouderen niet de zorg kan bieden die gewenst zou zijn. Het verpleeghuis is echt een eindstation geworden, waar het draait om de laatste levensfase. De kwaliteit van de begeleiding is dikwijls echt erbarmelijk. Bejaarde mensen lijken niet zo belangrijk te zijn en worden snel als last gezien. We worden gedreven door geld en economie, maar het is de vraag of we daar mensen aan mogen opofferen.

Ik denk wel eens na over hoe mijn leven verder zal gaan. Als predikant ben ik nu met emiraat, maar ik doe nog van alles. Ik leid gespreksgroepen in bejaardentehuizen, doe een master geestelijke verzorging aan de VU en leid twee à drie keer per maand een kerkdienst. Ook heb ik me bij de Stichting Vrienden van de Levenseindekliniek opgegeven om mij na afronding van mijn studie dienstverlenend of adviserend voor de Vrienden in te zetten.

Euthanasie heb ik als geestelijk begeleider van dichtbij meegemaakt bij een aantal ALS-patiënten. Ik wil zelf ook voor euthanasie kunnen kiezen in een onomkeerbare situatie. Ik heb een medisch testament laten opmaken en om het andere jaar bevestig ik bij mijn huisarts dat dit mijn wil is. Ik behoor duidelijk niet tot de categorie christenen die euthanasie zonder meer afwijst. Het heeft te maken met ethiek. Als je last hebt van een blinde darmontsteking mag je zelf bepalen of je je laat opereren, maar zodra het om het levenseinde gaat, beslissen anderen hierover. Ik kan me niet indenken dat het de bedoeling van de Schepper is dat mensen onnodig lang moeten lijden als het leven geen zin en kwaliteit meer heeft. Ik vind het wel belangrijk dat de wet wordt gevolgd, dat aan alle zorgvuldigheidseisen wordt voldaan. Dit voorkomt dat er wildgroei plaatsvindt.”


Veranderde opzet Vriendenbijeenkomsten valt in de smaak

07-08-2018

De eerste van de nieuwe serie Vriendenbijeenkomsten vond plaats in Madurodam. De opkomst was groot: zo’n 120 mensen luisterden in de grote zaal naar bestuurders Trudy van den Berg en Pieter Swildens van de stichting Vrienden van de Levenseindekliniek. De bestuurders vertelden over de ontwikkelingen bij de Levenseindekliniek en waarom de steun van de Vrienden voor de Levenseindekliniek zo belangrijk is. Arts van de Levenseindekliniek Coby van der Heijden ging vervolgens in op een onderdeel van het euthanasietraject dat niet zo vaak belicht wordt, de afwikkeling van de procedure na de euthanasie, als een schouwarts langskomt en de melding wordt gedaan bij de Regionale Toetsingscommissie.

Vervolgens splitsten de bezoekers zich op in vier deelgroepen en konden zij de verdiepingsrondes dementie en stapeling ouderdomsklachten bezoeken. Deze opzet is nieuw in het programma van de Vriendenbijeenkomsten.

De rondes werden geleid door artsen en verpleegkundigen van de Levenseindekliniek. Zij gaven uitleg over de euthanasieprocedure, toegespitst op de specifieke thema’s. De bezoekers volgden de presentaties vol belangstelling en stelden veel vragen. Bijvoorbeeld over de waarde van een wilsverklaring bij dementie. In deze intiemere setting konden de deelnemers ook veel van hun persoonlijke vragen kwijt.

De reacties na afloop op deze nieuwe opzet waren overwegend positief. De ingevulde evaluatieformulieren worden gebruikt om te onderzoeken of en hoe de Vriendenbijeenkomsten nog beter georganiseerd kunnen worden.

Vrijdag 17 augustus vindt de volgende Vriendenbijeenkomst plaats. Dit keer in Zwolle. Ook hier verwacht de stichting Vrienden van de Levenseindekliniek een volle zaal. Alle plekken zijn vergeven. De stichting werkt met een wachtlijst. Vrienden die niet aan de beurt komen, krijgen bij een volgende serie bijeenkomsten voorrang.


Belangstelling nieuwe serie Vriendenbijeenkomsten groot

13-6-2018

De Levenseindekliniek organiseert de komende maanden nieuwe bijeenkomsten voor de Vrienden van de Levenseindekliniek. Iedere Vriend heeft per post of per mail een uitnodiging ontvangen. Zoals elk jaar is de belangstelling groot. We adviseren belangstellenden zich zo snel mogelijk aan te melden, mochten zij dit nog niet gedaan hebben. De locaties Den Haag en Amsterdam zijn inmiddels volgeboekt.

Eerder dit jaar hebben nog een aantal ontmoetingen ‘oude stijl’ plaatsgevonden. Deze waren speciaal voor Vrienden die zich voor het programma in 2017 hadden aangemeld, maar daar vanwege de grote belangstelling geen plekje hadden gekregen. Nu zijn we van start gegaan met een nieuwe serie ontmoetingen voor alle Vrienden, met een gewijzigde programma-opzet.

Tijdens de bijeenkomsten ontvangen de deelnemers informatie over de stand van zaken en de laatste ontwikkelingen bij de Levenseindekliniek. Ook is er ruimte om vragen te stellen over onderwerpen die de Vrienden bezig houden.

De data en locaties zijn:

  • Vrijdag 6 juli 2018 | Den Haag (Madurodam – vol)
  • Vrijdag 17 augustus 2018 | Zwolle (de Nieuwe Buitensociëteit – vol)
  • Vrijdag 28 september 2018 | Amsterdam (Planetarium – vol)
  • Vrijdag 26 oktober 2018 | Amersfoort (de Eenhoorn – vol)
  • Vrijdag 7 december 2018 | Eindhoven (de Gele Kegels) Er is nog plek!

De bijeenkomsten zijn van 13.00 tot 17.00 uur.

Voor vragen over de Vriendenbijeenkomsten kunt u contact opnemen met vrienden@levenseindekliniek.nl,  070-891 26 21


Jaarrekeningen vastgesteld en goedgekeurd

23-4-2018

De jaarrekening van de Stichting Vrienden van de Levenseindekliniek is vastgesteld en goedgekeurd. Het document geeft de financiële positie van het afgelopen jaar weer. Ook de jaarrekening van de Stichting Levenseindekliniek is definitief. De financiële stukken maken deel uit van het jaarverslag van de Levenseindekliniek, dat een breder beeld geeft van de ontwikkelingen in 2017.


De oprichting van de Levenseindekliniek was alleen mogelijk dankzij de bijdragen van een groot aantal particulieren, maatschappelijke organisaties en fondsen. Deze Vrienden van het eerste uur willen wij daarvoor nogmaals hartelijk danken. Inmiddels geven alle grote zorgverzekeraars de Levenseindekliniek een vergoeding voor het onderzoeken en vervullen van hulpvragen. Deze vergoeding dekt echter nog niet alle kosten van het werk van de Levenseindekliniek. De steun van de Vrienden blijft onmisbaar voor de mensen die ondraaglijk en uitzichtloos lijden en met hun hulpvraag alleen bij de Levenseindekliniek terecht kunnen.

Ook op langere termijn zal een deel van het werk van de Levenseindekliniek alleen mogelijk zijn met uw steun: mensen die bij de zorgverzekeraar buiten de boot vallen, extra zorg bij speciale vragen, aanvullende ondersteuning van artsen en verpleegkundigen. Maar zeker ook zaken als voorlichting, scholing, wetenschappelijk onderzoek en voortdurende verbetering van de zorg. Daarvoor is uw (vaste) steun onmisbaar, maar ook kunt u ons bijvoorbeeld een schenking doen of ons opnemen in uw testament.

Logo ANBIDe Stichting Vrienden van de Levenseindekliniek is door de Belastingdienst erkend als ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent voor u dat schenkingen en donaties fiscaal aftrekbaar zijn en dat de Levenseindekliniek geen belasting hoeft te betalen over uw bijdrage, erfenis of legaat. 

De Levenseindekliniek werkt volgens zorgvuldige, maatschappelijk en wettelijk verankerde protocollen. Donaties of toezeggingen daarvoor staan geheel los van de behandeling van hulpvragen. Onze artsen en verpleegkundigen mogen niet persoonlijk bijdragen in ontvangst nemen. Zij verwijzen daarvoor door naar de Stichting Vrienden van de Levenseindekliniek.