Steun de Levenseindekliniek

logo kliniekvrienden - outkleinDEF

De Levenseindekliniek is voor een belangrijk deel afhankelijk van donaties en schenkingen, erfenissen, legaten en andere bijdragen. Vindt u het recht op een waardig levenseinde ook belangrijk? Steun dan de Stichting Vrienden van de Levenseindekliniek.


Jaarrekeningen vastgesteld en goedgekeurd

23-4-2018

De jaarrekening van de Stichting Vrienden van de Levenseindekliniek is vastgesteld en goedgekeurd. Het document geeft de financiële positie van het afgelopen jaar weer. Ook de jaarrekening van de Stichting Levenseindekliniek is definitief. De financiële stukken maken deel uit van het jaarverslag van de Levenseindekliniek, dat een breder beeld geeft van de ontwikkelingen in 2017.


VRIENDENBIJEENKOMSTEN 2018

Op de Vriendenbijeenkomsten praten we de Vrienden bij over de stand van zaken en de laatste ontwikkelingen bij de Levenseindekliniek. Ook bieden we ruimte om vragen te stellen over onderwerpen die de deelnemers bezighouden.

De belangstelling voor de Vriendenbijeenkomsten was in 2017 dusdanig groot, dat we een groot aantal mensen dat zich had aangemeld, moesten teleurstellen. Omdat we iedereen de kans willen geven een bijeenkomst bij te wonen, hebben we degenen die vorig jaar geen plekje konden bemachtigen inmiddels per post een uitnodiging gestuurd voor extra bijeenkomsten. Deze vinden in de eerste helft van 2018 plaats en hebben hetzelfde programma als in 2017.

De bijeenkomsten zijn in de ochtend van 09.30 tot 12.30 uur op de volgende data:
Vrijdag 23 februari in Amsterdam | Planetarium Gaasperplas
Kromwijkdreef 11, 1108 JA Amsterdam

Vrijdag 23 maart in Zwolle | de Nieuwe Buitensociëteit
Stationsplein 1, 8011 CW Zwolle

Vrijdag 6 april in Woerden | Kasteel Woerden = VOL
Kasteel 3, 3441 BZ Woerden

Vrijdag 18 mei in Eindhoven | de Gele Kegels
Kennedyplein 1-5, 5611 ZS Eindhoven

Er zijn nog enkele plekken in Amsterdam, Zwolle en Eindhoven. Heeft u in 2017 onze Vriendenbijeenkomst nog niet bezocht en wilt u graag aanwezig zijn bij deze (extra) reeks bijeenkomsten? Stuurt u dan een e-mail naar: vrienden@levenseindekliniek.nl Vermeld uw voorletters, achternaam, adresgegevens en met hoeveel personen u aanwezig wilt zijn. Daarna ontvangt u een bevestiging.

In de tweede helft van het jaar organiseren we nieuwe bijeenkomsten, waarvoor alle Vrienden te zijner tijd een uitnodiging ontvangen.


De oprichting van de Levenseindekliniek was alleen mogelijk dankzij de bijdragen van een groot aantal particulieren, maatschappelijke organisaties en fondsen. Deze Vrienden van het eerste uur willen wij daarvoor nogmaals hartelijk danken. Inmiddels geven alle grote zorgverzekeraars de Levenseindekliniek een vergoeding voor het onderzoeken en vervullen van hulpvragen. Deze vergoeding dekt echter nog niet alle kosten van het werk van de Levenseindekliniek. De steun van de Vrienden blijft onmisbaar voor de mensen die ondraaglijk en uitzichtloos lijden en met hun hulpvraag alleen bij de Levenseindekliniek terecht kunnen.

Ook op langere termijn zal een deel van het werk van de Levenseindekliniek alleen mogelijk zijn met uw steun: mensen die bij de zorgverzekeraar buiten de boot vallen, extra zorg bij speciale vragen, aanvullende ondersteuning van artsen en verpleegkundigen. Maar zeker ook zaken als voorlichting, scholing, wetenschappelijk onderzoek en voortdurende verbetering van de zorg. Daarvoor is uw (vaste) steun onmisbaar, maar ook kunt u ons bijvoorbeeld een schenking doen of ons opnemen in uw testament.

Logo ANBIDe Stichting Vrienden van de Levenseindekliniek is door de Belastingdienst erkend als ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent voor u dat schenkingen en donaties fiscaal aftrekbaar zijn en dat de Levenseindekliniek geen belasting hoeft te betalen over uw bijdrage, erfenis of legaat. 

De Levenseindekliniek werkt volgens zorgvuldige, maatschappelijk en wettelijk verankerde protocollen. Donaties of toezeggingen daarvoor staan geheel los van de behandeling van hulpvragen. Onze artsen en verpleegkundigen mogen niet persoonlijk bijdragen in ontvangst nemen. Zij verwijzen daarvoor door naar de Stichting Vrienden van de Levenseindekliniek.