Vraag & antwoord

Als u voorziet dat u zelf geen euthanasie zult uitvoeren, twijfels hebt of met vragen zit, meldt u dan zo snel mogelijk. Het komt voor dat de gezondheidstoestand van een patiënt zo snel achteruitgaat, dat diens wens om euthanasie te krijgen met spoed moet worden opgepakt. Dat is traumatisch voor de patiënt en zet veel druk op de medewerkers van de Levenseindekliniek, die haast en zorgvuldigheid moeten combineren. Dat moet ten alle tijden vermeden worden. Spoed en euthanasie zijn eigenlijk onverenigbaar, vindt de Levenseindekliniek.

Ja, dat kan. De Levenseindekliniek ziet graag dat het euthanasieverzoek door de eigen arts van de patiënt wordt ingewilligd en is altijd bereid daarin te adviseren. Zie voor meer informatie daarover ook de pagina’s over het expertisecentrum, de consulent euthanasie en de buddy. Gebruik het contactformulier of bel ons op 070 – 352 41 41.

De Levenseindekliniek richt zich vooral op de complexere euthanasieverzoeken, van mensen die wel ondraaglijk en uitzichtloos lijden maar niet snel aan hun ziekte zullen overlijden. Dat zijn verzoeken waar artsen weinig ervaring mee hebben. Te denken valt aan verzoeken van psychiatrische patiënten, mensen met ALS of MS, long- en hartfalen of kampend met de gevolgen van een hersenbloeding of dementie.

De Levenseindekliniek moet zich net als u houden aan de zorgvuldigheidseisen van de euthanasiewet. De ervaring leert dat juist bij deze complexere casus de Levenseindekliniek vaker mogelijkheden ziet binnen de wet aan het euthanasieverzoek te voldoen dan de eigen behandelaars van de patiënten. De expertise die de Levenseindekliniek in de loop der jaren heeft opgebouwd ligt daar ten grondslag aan. Krijgt een gemiddelde huisarts maar eens in de paar jaar een euthanasieverzoek, bij de Levenseindekliniek komen er maandelijks meer dan honderd verzoeken binnen.

Ja, dat kan, vult u het aanmeldingsformulier volledig in, met uw gegevens en die van uw patiënt.

Als uw oordeel is dat uw patiënt mogelijk aan de zorgvuldigheidseisen voldoet, maar u zelf de euthanasie niet uit kunt of wilt voeren, kunt u dat op het formulier invullen.

Load More