Werkwijze artsen

De Levenseindekliniek is er voor mensen met een actueel euthanasieverzoek dat niet door de eigen arts wordt gehonoreerd. Dit betekent dat u als arts mogelijk wel overleg wil hebben met de Levenseindekliniek over hoe uw patiënt geholpen kan worden. Of misschien aarzelt u bij een euthanasieverzoek, en wilt u overleggen, of nadere informatie.

Van elke patiënt die zich aanmeldt bij de Levenseindekliniek worden de medische gegevens opgevraagd en wordt de behandelend arts benaderd. Veelal wordt daarbij de vraag gesteld of de arts alsnog bereid is de euthanasie zelf te doen, danwel hoe de Levenseindekliniek daarbij kan helpen. In een aantal gevallen leidt dat tot het terugnemen van het verzoek door de arts, die dan eventueel met hulp van de Levenseindekliniek alsnog zelf de euthanasie uitvoert.

Voorop staat dat de arts moet handelen volgens de zorgvuldigheidseisen van de euthanasiewet. De arts moet ervan overtuigd zijn dat het gaat om een autonoom en weloverwogen verzoek van de patiënt, dat deze ondraaglijk en uitzichtloos lijdt, er geen redelijke andere oplossing is en de patiënt de consequenties doorziet van het verzoek. Verder moet er minstens één andere arts zijn geraadpleegd en moet de euthanasie worden uitgevoerd conform de bestaande medische richtlijnen.

Als u denkt dat uw patiënt binnen de criteria valt maar u bent zelf niet in staat om euthanasie te geven, dan kunt u met de patiënt het aanmeldingsformulier invullen. Wacht daar niet te lang mee. Een te late aanmelding van een patiënt met een euthanasieverzoek kan ertoe leiden dat deze veel langer lijdt dan nodig en met spoed euthanasie moet krijgen. De Levenseindekliniek vindt spoed en euthanasie eigenlijk onverenigbaar. Het zet ons ook onder grote druk en zorgt ervoor dat anderen langer op hun euthanasie moeten wachten.

Als het niet om principiële maar om praktische bezwaren gaat kunt u ook worden bijgestaan door een van onze consulenten euthanasie of door een buddy. De eerste is een gespecialiseerd verpleegkundige met ruime ervaring op dit terrein, de ander een arts. De ervaring leert dat de verpleegkundige, die de arts zonodig bijstaat vanaf het eerste telefonisch consult tot de verslaglegging na de euthanasie, door veel artsen als een welkome steun wordt gezien. Uiteraard blijft u zelf verantwoordelijk voor de euthanasie. Zie voor meer informatie de pagina’s over de consulent euthanasie en de buddy elders op deze website.