Werkwijze

De ambulante teams van de Levenseindekliniek zijn er voor mensen met een actueel euthanasieverzoek die aan de zorgvuldigheidscriteria van de euthanasiewet voldoen, maar geen gehoor vinden bij hun eigen arts.

U kunt uzelf aanmelden, één van uw naasten kan u helpen het formulier in te vullen, maar ook uw eigen arts kan voor u een aanvraag indienen. Iedere aanmelding wordt zorgvuldig beoordeeld. Mocht er informatie ontbreken of zijn er vragen met betrekking tot uw aanmelding dan nemen wij contact met u op.

Als de aanmelding volledig is starten wij het medisch dossier met een bureauonderzoek. Er wordt informatie opgevraagd uit uw medisch dossier bij behandelend artsen, om een compleet overzicht van uw hulpvraag te krijgen. Mocht uit het bureauonderzoek blijken dat uw hulpvraag lijkt te voldoen aan de wettelijke criteria, dan wijzen wij deze toe aan een ambulant team van een arts en een verpleegkundige. Zij nemen de aanvraag door en benaderen u voor het maken van een afspraak, voor een kennismakingsgesprek. Dit is een uitgebreid gesprek, met u en (zo mogelijk) uw naasten. In dit gesprek wordt over uw stervenswens gesproken en onderzocht of de Levenseindekliniek u kan helpen.

Na het kennismakingsgesprek zal het team met uw behandelend arts contact opnemen, om uw verzoek te bespreken, en om aanvullende relevante medische gegevens te vragen. Hierna vinden nog enkele gesprekken plaats waarin het team en u elkaar goed leert kennen en uw verzoek verder wordt onderzocht.

Als het team ervan overtuigd is dat u geholpen kunt worden zal een onafhankelijke arts (SCEN-arts) gevraagd worden om uw verzoek en het onderzoek van het team te toetsen.Daarna zal het team met u bespreken hoe uw verzoek ingewilligd kan worden en op welke wijze.

Het is goed om te beseffen dat u op ieder moment uw verzoek kunt intrekken. Er kunnen ook redenen zijn waarom de Levenseindekliniek u niet kan helpen en deze zullen dan met u besproken worden.