Vrienden van de Levenseindekliniek

logo kliniekvrienden - outkleinDEF

Wilt u mensen die ondraaglijk en uitzichtloos lijden helpen met een bijdrage, wordt dan Vriend van de Levenseindekliniek. U kunt dan maandelijks, per kwartaal of jaarlijks een bijdrage leveren en met behulp van een machtiging, regelen wij de periodieke afschrijving. Met een vaste bijdrage helpt u ons het werk van meer ambulante teams ook op langere termijn zeker te stellen.

Word nu Vriend en vul het onderstaande formulier in.

    Indien u een ander bedrag wenst kunt u dit hierboven bij 'Overig' invullen.
  • Ik machtig de Stichting Vrienden van Levenseindekliniek om bovengenoemd bedrag af te schrijven van mijn bankrekening.
  • U vindt uw IBAN op uw rekeningafschrift of bij uw internetbankieren.
  • U vindt uw BIC op uw rekeningafschrift of bij uw internetbankieren.
  • Vul de code die u hierboven ziet in, om het formulier te kunnen versturen.

Onze technische gegevens zijn:
IBAN: NL36 TRIO 0391 1048 45
BIC: TRIONL2U

SEPA-machtiging
Per 1 februari 2014 is er een aantal zaken bij de banken veranderd en daarom ook bij ons. U krijgt van ons een schriftelijke bevestiging met betrekking tot het verstrekken van deze z.g. SEPA-machtiging. In deze bevestiging staat o.a. dat u hiermee de Stichting Vrienden van de Levenseindekliniek en uw bank toestemming geeft om bedragen af te schrijven van uw bankrekening.

Formeel moeten wij u voor iedere afschrijving persoonlijk een bericht sturen. Gezien de kosten daarvan houden wij het op een algemene aankondiging in de nieuwsbrief die u ontvangt, hier op de website etc. : iedere maand rond de 25ste schrijven wij uw bijdrage af. Afhankelijk van uw machtiging doen wij dat maandelijks, eenmaal per kwartaal of eenmaal per jaar.

WLogo ANBIilt u daarin iets wijzigen dan belt u met de Stichting Vrienden van de Levenseindekliniek op 070-8912621. In geval van nood kunt u ook via de bank terugboeken, de termijn daarvoor is uitgebreid van 30 dagen naar 8 weken. Uw bank kan u daarover verder informeren.