Jaarverslag 2015 gepubliceerd

Het jaarverslag 2015 van de Levenseindekliniek is verschenen. Feiten en cijfers, interviews met artsen, verpleegkundigen en mensen die ons op een of andere wijze steunen,  geven naast een aantal praktijkvoorbeelden een indringend beeld van het werk van de Levenseindekliniek.

Rode draad in het jaarverslag vormen de getuigenissen van mensen die onbezoldigd werk voor ons verrichten of ons financieel of anderszins steunen. Zonder hen zou de Levenseindekliniek niet kunnen functioneren. Daarnaast is er uiteraard veel aandacht voor opvallende casus en voor het groeiend aantal mensen dat zich jaarlijks tot ons wendt met een euthanasieverzoek. In 2015 waren dat er 1234, tegen 1030 in 2014. Van 365 mensen kon in 2015 de euthanasiewens worden vervuld.

De Levenseindekliniek sloot het jaar af met een tekort van EUR 389.000. De zorgverzekeraars vergoeden minder dan wat door de Levenseindekliniek bij de euthanasiezorg wordt uitgegeven. In 2016 wordt het overleg daarover met de zorgverzekeraars voortgezet. Het tekort moest nu worden gedicht met een bijdrage van de Vrienden van de Levenseindekliniek, waarin zich inmiddels 14.500 donateurs verenigd hebben.

U vindt het jaarverslag hier.