Voltooid leven

Iemand met een voltooid leven vindt dat voor hem (of haar) het leven geen waarde meer heeft; niet vanwege medische problemen, maar omdat hij klaar is met leven. De Levenseindekliniek wil mensen met een euthanasieverzoek zo goed mogelijk helpen. Wij kijken of een arts aan de hand van een verzoek aan de zorgvuldigheidscriteria van de Euthanasiewet kan voldoen. Voltooid leven is niet in de wet geregeld. Wat wij echter in gesprekken met de mensen regelmatig zien, is dat iemand met een voltooid leven-wens vaak een combinatie van lichamelijke aandoeningen heeft, waardoor diegene toch voor euthanasie in aanmerking kan komen. Er is in die gevallen geen sprake van een zuiver voltooid leven, maar van lijden aan diverse aandoeningen.