Nieuwe bestuursvorm bij Levenseindekliniek

Sinds 1 oktober heeft De Levenseindekliniek een Raad van Toezicht en een Raad van
Bestuur. Deze bestuursvorm past beter bij de zorginstelling, die gestaag groeit en professionaliseert.

De Raad van Toezicht bestaat uit (op de foto v.l.n.r.):

  • Marijke Mous
  • Bas Schreuder, voorzitter
  • Esther Pans
  • Flip Sutorius
  • Jan Schermerhorn, penningmeester (ontbreekt op de foto)

Bestuurder (Raad van Bestuur) is voormalig directeur Steven Pleiter (op de foto uiterst rechts).

Met deze nieuwe bestuursvorm richten we onze organisatie zo in, dat we het toenemend aantal mensen dat zich tot ons wendt zo goed mogelijk verder kunnen helpen. Ook steeds meer professionals weten de weg naar de Levenseindekliniek te vinden. We hebben ons de afgelopen jaren ontwikkeld tot het expertisecentrum euthanasie in Nederland.