Beleidsvoornemens op bijzondere wijze gepubliceerd

De Levenseindekliniek heeft een bijzondere manier gevonden om haar beleidsvoornemens voor 2018 te publiceren. Zij biedt de informatie via haar website aan in een toegankelijke en overzichtelijke structuur. Binnenkort voegt de Levenseindekliniek ook het jaarverslag 2017 hieraan toe. Zo krijgt de lezer eenvoudig een beeld van wat de instelling op een bepaald onderwerp het afgelopen jaar heeft gedaan en wat haar plannen op dat gebied zijn voor de komende tijd.

De beleidsvoornemens 2018 staan vooral in het teken van continuïteit van de zorg, het managen van de groei van de organisatie door de toename van het aantal hulpverzoeken en het uitbreiden van de ondersteuning aan artsen, zodat steeds meer behandelaars zelf een euthanasieverzoek in behandeling kunnen nemen.