Levenseindekliniek gaat opgebouwde expertise delen

Het Expertisecentrum Euthanasie van de Levenseindekliniek gaat met een ambitieus nascholingsaanbod haar opgebouwde expertise delen. Zo wil zij steeds meer behandelaars in staat stellen zelf een euthanasieverzoek op te pakken. Het centrum biedt dit jaar voor het eerst de module Euthanasie in de praktijk aan. Zij breidt het aantal nascholingen voor euthanasie bij dementie uit. Daarnaast ontwikkelt het expertisecentrum modules voor euthanasie bij psychiatrie, stapeling van ouderdomsaandoeningen en wilsonbekwaamheid, die mogelijk later dit jaar worden aangeboden.

Fors uitbreiden
“We hebben de afgelopen jaren veel deskundigheid op het gebied van euthanasie opgebouwd”, zegt bestuurder Steven Pleiter. “Door het aantal nascholingen in heel het land fors uit te breiden en meer modules aan te bieden, kunnen we die expertise breed delen. We gaan uit van zo’n dertig sessies in 2018.”
De docenten die de modules geven, zijn ervaren artsen van de Levenseindekliniek, getraind door (emeritus) hoogleraar huisartsgeneeskunde Theo Voorn. In één dagdeel krijgen de deelnemers inzicht en praktijkkennis, zodat zij goed voorbereid met een vraag om euthanasie kunnen omgaan.

Nuanceren en aanscherpen
Euthanasie in de praktijk richt zich op artsen die weinig of geen ervaring hebben met het verlenen van euthanasie. Hoe ga je om met zo’n indringend verzoek? Wat komt er allemaal bij kijken? En wanneer mag een euthanasieverzoek wel en wanneer niet ingewilligd worden? Het zijn vragen die de ervaren docenten van het Expertisecentrum Euthanasie helpen beantwoorden.
Bij de module Euthanasie bij dementie komen de specifieke aandachtspunten bij beginnende en bij gevorderde dementie aan bod. Artsen brengen met deze nascholing hun kennis over de wettelijke kaders bij dementie up to date en kunnen dankzij de feitelijke en praktische informatie hun mening en houding voor dit thema nuanceren èn aanscherpen.

Geaccrediteerde scholing
Beide modules zijn met vier punten geaccrediteerd. De Levenseindekliniek heeft geen winstoogmerk en is in staat de modules voor een aantrekkelijk tarief aan te bieden dankzij financiële ondersteuning van onder andere het Innovatiefonds Zorgverzekeraars en de stichting Vrienden van de Levenseindekliniek.
Kijk voor meer informatie op www.expertisecentrumeuthanasie.nl/nascholing.