Leven en sterven met dementie

Constance de Vries, arts van de Levenseindekliniek, maakte samen met kunstenaar Herman van Hoogdalem het boek Mag ik gaan, met verhalen over mensen met dementie en een euthanasiewens. Aan de hand van gesprekken en schilderingen hebben zij zeven indringende portretten neergezet, waarin de dilemma’s duidelijk worden waar patiënten mee worstelen: ‘Wanneer is het moment dat ik niet meer verder wil, hoe zorg ik dat ik niet te laat ben, mag ik dit mijn partner wel aandoen?’

Ook hun naasten vertellen over de impact die de ziekte van hun geliefde op hun leven heeft of heeft gehad.

Dementie is een aandoening waarbij sprake is van een geleidelijke achteruitgang. Het verlenen van euthanasie bij mensen met dementie is complex. Patiënten willen niet te vroeg sterven, maar als zij eenmaal wilsonbekwaam zijn, wordt het voor een arts bijzonder moeilijk om te voldoen aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen om euthanasie te mogen verlenen. Vanuit de Levenseindekliniek dringen wij erop aan dat mensen met dementie die voor euthanasie in aanmerking willen komen zo vroeg mogelijk over hun wensen met hun behandelend arts in gesprek gaan, zodat zij samen het moment kunnen vinden om euthanasie uit te voeren.

Het boek Mag ik gaan is uitgegeven door WBooks en is een vervolg op het eerder verschenen boek Gezichten van dementie.