Over euthanasie in Nederland

In Nederland kan iedereen om euthanasie vragen als aan een aantal wettelijke voorwaarden is voldaan. Er moet sprake zijn van ondraaglijk en uitzichtloos lijden, er mag geen behandeling meer mogelijk zijn en de patiënt moet weten wat de consequenties zijn van wat hij vraagt. Degene die dit beoordeelt is de arts aan wie om euthanasie wordt verzocht.

Niet alle artsen willen euthanasie geven. Sommige vinden het emotioneel te belastend, andere hebben principiële bezwaren. In dat geval kunnen patiënten zich richten tot de Levenseindekliniek. Ook die moet weer oordelen of patiënten aan bovenstaande voorwaarden voldoen en euthanasie mogen krijgen.

Euthanasie is nog steeds opgenomen in het wetboek van strafrecht en daarmee strafbaar. Alleen als de arts overtuigend kan aantonen dat hij getracht heeft bovenstaande criteria te volgen vervalt de strafbaarheid. Elke euthanasie moet daarom worden voorgelegd aan een toetsingscommissie, die beoordeelt of aan alle zorgvuldigheidscriteria is voldaan. Als die oordeelt dat iets niet goed is gegaan worden het Openbaar Ministerie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg daarvan op de hoogte gesteld.

Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid.