Home

De Levenseindekliniek is bedoeld voor mensen met een stervenswens die aan de zorgvuldigheidseisen van de euthanasiewet voldoet,  maar die van hun eigen arts geen euthanasie of hulp bij zelfdoding krijgen.

Op deze site vindt u achtergrondinformatie, antwoorden op uw vragen, kunt u zich aanmelden, en wordt u op de hoogte gehouden van de stand van zaken met betrekking tot de Levenseindekliniek.


LAATSTE NIEUWS:

Altijd vertrouwensrelatie tussen patiënt en Levenseindekliniek

De Levenseindekliniek krijgt vaak het verwijt geen behandelrelatie te hebben met de patiënten die een euthanasieverzoek doen. In tegenstelling tot de huisarts, die zijn patiënten jarenlang in zijn praktijk heeft, zou de Levenseindekliniek de patiënten te kort kennen om een afgewogen oordeel te kunnen vellen over hun euthanasieverzoek. De kritiek komt vaak van ethici.

De behandelrelatie van de Levenseindekliniek met haar patiënten is misschien anders dan die van een huisarts, maar minstens zo intensief.Lees hier de volledige opinie van Steven Pleiter | Directeur Levenseindekliniek


Aanmelding vierkant detail

Artsen, meld uw patiënt tijdig aan bij de Levenseindekliniek.

De Levenseindekliniek heeft steeds vaker te maken met spoedeisende euthanasieverzoeken. Hoewel de Levenseindekliniek opgericht is om mensen te helpen die met hun euthanasieverzoek niet elders terecht kunnen zijn spoed en euthanasie twee onverenigbare begrippen. Lees hier de opinie van Steven Pleiter, directeur van de Levenseindekliniek.


Steeds meer kankerpatiënten bij Levenseindekliniek

De Levenseindekliniek heeft in het eerste half jaar van 2015 bijna evenveel kankerpatiënten euthanasie gegeven als over heel 2014. In dat jaar kregen 53 kankerpatiënten euthanasie, de afgelopen zes maanden waren dat er 49.

De toename is opvallend, omdat kankerpatiënten van alle mensen met een euthanasieverzoek het meeste kans maken dit ingewilligd te zien door de eigen huisarts. Dat geldt veel minder voor de patiëntgroepen waarop de Levenseindekliniek zich richt, zoals mensen met dementie, psychiatrisch patiënten en ouderen met een veelvoud van ouderdomsklachten. Dat steeds meer kankerpatiënten bij de Levenseindekliniek komen duidt er op dat ze ook steeds vaker vergeefs een euthanasieverzoek doen bij hun eigen arts. De Levenseindekliniek helpt alleen mensen wiens verzoek door de eigen arts is afgewezen.

Lees verder

Zie ook de NRC van 23 juli 2015, klik hier


SVL

Stichting Vrijwillig Leven doneert aan Levenseindekliniek

De Levenseindekliniek is door de Stichting Vrijwillig Leven (SVL) aangewezen als ontvanger van de gelden die overblijven na de opheffing van de stichting. De SVL meent dat de Levenseindekliniek het meest handelt in overeenstemming met haar eigen doelstellingen. Lees verder


Levenseindekliniek mag van rechter euthanasie geven

Een 80-jarige patiënt van de Levenseindekliniek heeft de afgelopen weken de hulp van de rechter moeten inroepen om euthanasie te kunnen krijgen. In kort geding bepaalden twee rechters dat het verpleeghuis waarin zij zat moest meewerken aan haar vertrek, zodat ze in alle rust thuis euthanasie kon krijgen. Eerder dreigde het verpleeghuis dat vertrek te blokkeren. De vrouw kreeg uiteindelijk op 22 april euthanasie. Lees verder


Consulent LR

Consulent Euthanasie helpt arts

De Levenseindekliniek is begonnen met een proef waarin artsen gedurende het gehele euthanasietraject worden begeleid. Zes gespecialiseerde verpleegkundigen staan als consulent euthanasie artsen bij die euthanasie te ingewikkeld vinden, te emotioneel belastend of die twijfelen aan de criteria. Lees verder.

 


Levenseindekliniek wil af van term ‘onzorgvuldig’

De Levenseindekliniek wil verder met de toetsingscommissies euthanasie in gesprek over het gebruik van de term ‘onzorgvuldig’. Deze term wekt ten onrechte de indruk dat er onnauwkeurig wordt gewerkt. Ook als het gaat om procedurele onvolkomenheden in een verder vlekkeloos verlopen euthanasieproces. De toetsingscommissies euthanasie geven in hun oordeel alleen een  ‘zorgvuldig’ of ‘onzorgvuldig’, een tussenoordeel is er niet.

In de NRC van woensdag 18 maart 2015 zeggen de toetsingscommissies begrip te hebben voor het bezwaar, en hierover met de Levenseindekliniek in gesprek te willen gaan.

De Levenseindekliniek reageert op het jongste oordeel over de euthanasie van een 90 – 95 jarige vrouw. De Levenseindekliniek betreurt het dat ze de toetsingscommissies niet heeft kunnen overtuigen dat aan alle zorgvuldigheidscriteria is voldaan. Ze blijft echter volledig achter de euthanasie op deze hoogbejaarde vrouw staan.  Lees verder


Overig nieuws:

  • ‘Behandelrelatie is geen voorwaarde’ Lees verder
  • SCEN-artsen positief over Levenseindekliniek Lees verder
  • KNMG wil samenwerken met Levenseindekliniek Lees verder
  • Toetsingscommissies: Levenseindekliniek handelt zorgvuldig bij psychiatrisch patiënten. Klik hier
  • Euthanasie en psychiatrisch patiënten. Klik hier
  • Nieuwe mogelijkheid tot abonneren op digitale nieuwsbrief. Klik hier
  • Steun ons werk. Word Vriend van de Levenseindekliniek. Klik hier.