Home

De Levenseindekliniek is bedoeld voor mensen met een stervenswens die aan de zorgvuldigheidseisen van de euthanasiewet voldoet,  maar die van hun eigen arts geen euthanasie of hulp bij zelfdoding krijgen.

Op deze site vindt u achtergrondinformatie, antwoorden op uw vragen, kunt u zich aanmelden, en wordt u op de hoogte gehouden van de stand van zaken met betrekking tot de Levenseindekliniek.


LAATSTE NIEUWS:


Levenseindekliniek organiseert informatiebijeenkomsten voor haar Vrienden

00003.new.01 FFDe Vrienden van de Levenseindekliniek organiseren verspreid over het land een vijftal informatie-ochtenden waar u van harte welkom bent. Steven Pleiter, directeur van de Levenseindekliniek praat u bij over de stand van zaken en de laatste ontwikkelingen.

Wij geven een blik op het werk van de artsen en verpleegkundigen van de Levenseindekliniek met de documentaire “Levenseindekliniek”. Klik hier om het gehele artikel te lezen.


Is het voortbestaan van de Levenseindekliniek in gevaar?

Sinds het Jaarverslag 2015 van de Stichting Levenseindekliniek is gepubliceerd (klik hier voor het jaarverslag), krijgen wij vragen over onze financiële positie. Wij benadrukken dat het voortbestaan van de Levenseindekliniek op de korte termijn niet in gevaar is. De Vrienden van de Levenseindekliniek (particulieren en NVVE) zijn in staat om de tekorten aan te vullen.

In de Jaarrekening 2015 presenteert de Levenseindekliniek een tekort van € 389.018,-. Het is begrijpelijk dat dit vragen oproept. Klik hier om het hele nieuwsbericht te lezen.


Levenseindekliniek maakt andere afweging dan toetsingscommissies euthanasie

De Levenseindekliniek heeft met aandacht kennis genomen van de uitspraak van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (RTE) inzake de euthanasie van een Parkinson-patiënt. Uiteraard respecteert de Levenseindekliniek dat de RTE achteraf een andere afweging maakt dan wij ten tijde van de euthanasie.

Klik hier om het hele nieuwsbericht te lezen.


Jaarverslag en jaarrekening 2015 gepubliceerd

Zowel het Jaarverslag als de Jaarrekening 2015 van de Levenseindekliniek zijn vandaag gepubliceerd. Feiten en cijfers, interviews met artsen, verpleegkundigen en mensen die ons op een of andere wijze steunen, geven naast een aantal praktijkvoorbeelden een indringend beeld van het werk van de Levenseindekliniek.

Klik hier voor meer over het Jaarverslag 2015

Klik hier voor de Jaarrekening 2015


Congres geeft mooi inzicht in ‘complexe euthanasie’

Steven PleiterEuthanasie bij voltooid leven, dementie en psychisch lijden: de 350 mensen die 17 maart het congres ‘Complexe euthanasie’ bijwoonden kregen een aardig inkijkje in de complexiteit van de verzoeken waarmee de Levenseindekliniek te maken heeft. Verzoeken die steeds vaker hun weg naar de Levenseindekliniek vinden: in 2015 deden 1234 mensen een euthanasieverzoek, 365 keer werd dat ingewilligd. Een groot deel daarvan viel in die drie hierboven genoemde categorieën.

In 2014 werden er 232 van de in totaal 1035 verzoeken gehonoreerd. Die stijging wijkt af van het landelijke beeld, vertelde voorzitter Sjef Gevers van de regionale toetsingscommissie euthanasie Zuid-Holland en Zeeland. Bij de RTE’s groeide het aantal meldingen met minder dan 5 procent. Voorgaande jaren was dat meestal boven de tien procent. Lees verder…


Veel reacties op documentaire ‘Levenseindekliniek’

De documentaire over de Levenseindekliniek heeft inmiddels geleid tot meer dan 200 mails en tientallen telefoontjes van mensen die hun mening wilden geven. De reacties zijn over het algemeen uiterst positief. Mensen waarderen het dat de Levenseindekliniek zo open is over wat er gebeurt bij patiënten en medewerkers van de Levenseindekliniek, nadat een euthanasieverzoek is gedaan.

Veel reacties gaan over wat mensen zelf hebben meegemaakt toen een van hun naasten ziek was en niet met euthanasie geholpen kon worden. Ook wordt veel gereageerd op het nagesprek met directeur Steven Pleiter en psychiater Frank Koerselman en de items die De Wereld Draait Door aan de documentaire besteedde. ‘De empathie was vrijwel uitsluitend aan jullie kant te vinden’, aldus een van de reacties. ‘Ga alsjeblieft zo door, we steunen jullie volledig’, reageert een ander.

Kritische reacties zijn er uiteraard ook, maar relatief weinig. Die gaan vooral over het in beeld brengen van de dood van een van de patiënten. Ook zijn er mensen die vinden dat de documentaire niet duidelijk maakt waarom euthanasie nog de enige optie was.

De Levenseindekliniek ziet de vele positieve reacties als een steunbetuiging voor het werk dat zij doet.

Lees alles over de documentaire op deze pagina.


Documentaire ‘Levenseindekliniek’ is monument voor euthanasiepraktijk

Anderhalf jaar lang volgden documentairemakers Marcel Ouddeken en Hans Kema de medewerkers van de Levenseindekliniek. Ze legden hen vast tijdens de hulp aan mensen die letterlijk aan het eind van hun Latijn zijn. In hun 55 minuten durende documentaire richten ze de camera op een psychiatrische patiënt, een vrouw met dementie en een 100-jarige vrouw, die de Levenseindekliniek om euthanasie verzoeken. Het resultaat is een indrukwekkende documentaire met ontroerende beelden van mensen in de kwetsbaarste uren van hun leven.

Lees verder, klik hier


congres 2016

Congres over complexe euthanasie

De Levenseindekliniek organiseert op donderdag 17 maart 2016 een congres over complexe euthanasie. Al sinds de oprichting in maart 2012 heeft de Levenseindekliniek zich met name gericht op complexe euthanasieverzoeken, die door de eigen behandelend arts van de patiënt vrijwel standaard worden afgewezen. Te denken valt daarbij aan verzoeken van psychiatrische patiënten, dementerenden en mensen met een niet terminale ziekte als MS of ALS.

Op het congres spreken artsen en verpleegkundigen van de Levenseindekliniek over de kennis en expertise die sindsdien is opgedaan en de dilemma’s die in hun werk opdoemen. Zo wordt ingegaan op de waarde van de wilsverklaring bij dementie, op ‘voltooid leven’ versus een stapeling van ouderdomsklachten en op de ondraaglijkheid van het lijden van psychiatrische patiënten.

Aparte aandacht is er voor de ‘spoedeuthanasie’, waarbij kankerpatiënten op het laatste moment worden aangemeld bij de Levenseindekliniek.

Sprekers zijn onder anderen de artsen van de Levenseindekliniek Gerty Casteelen, Lous Konijnenberg en Bert Keizer. Arts Constance de Vries vertelt over het onderzoek waaruit bleek dat euthanasie bij gevorderde dementie vrijwel nooit voorkomt bij de Levenseindekliniek.  Speciale aandacht is er voor de rol van de Levenseindekliniek als expertisecentrum. Een huisarts praat over de begeleiding die hij kreeg van de consulent euthanasie, die artsen terzijde staat die om een of andere reden worstelen met het euthanasieverzoek.

Het congres is bestemd voor mensen uit de medische beroepsgroep en andere geïnteresseerden. Het vindt plaats in Domus Medica, Mercatorweg 1200, 3528BL in Utrecht. Het exacte programma, dat loopt van 10.00 tot 16.00 uur,  is te vinden via de button ‘congres’ rechts op deze pagina. Daar vindt u ook een inschrijfformulier.


Zelden euthanasie bij gevorderde dementie in Levenseindekliniek

Het uitvoeren van euthanasie bij mensen met gevorderde dementie is problematisch en komt in de praktijk zelden voor. Dat blijkt uit een onderzoek van onder meer Arie Nieuwenhuijzen Kruseman, emeritus hoogleraar interne geneeskunde aan de Universiteit Maastricht, arts van de Levenseindekliniek Constance de Vries-Ekkers en hoogleraar medische ethiek Guy Widdershoven.

Ze bestudeerden de dossiers van 26 wilsonbekwame dementiepatiënten met een schriftelijke wilsverklaring die tussen maart 2012 en mei 2015 waren aangemeld bij de Levenseindekliniek.

Lees het volledige artikel, klik hier.


VACATURES PSYCHIATERS

Eén op de drie hulpvragen aan de Levenseindekliniek, betreft een hulpvraag van een patiënt, waarbij het psychisch lijden op de voorgrond staat. Hiervoor is veel psychiatrische expertise nodig. Dat geldt voor zowel psychiaters als psychiatrisch verpleegkundigen. Op dit moment zoeken wij dringend naar psychiaters, die kunnen helpen bij de screening van patiënten en bij het onderzoeken (en zo mogelijk honoreren) van het euthanasie of hulp bij zelfdoding verzoek. Lees meer


Beter te vroeg dan te laat

In gesprek met een bezoeker van een congres over euthanasie werd me tamelijk dwingend de vraag gesteld of de Levenseindekliniek zou helpen, mocht hij te dement worden om nog zelf om euthanasie te kunnen vragen. Hij had een wilsverklaring waarin stond dat hij, als het zover mocht komen, euthanasie wilde. Wat hem betreft was daarmee aan alle voorwaarden voldaan en hoefde de Levenseindekliniek alleen nog maar te handelen. Maar zo simpel is het niet. Lees hier het volledige artikel.


Palliatieve sedatie is geen alternatief voor euthanasie

Een verzoek om euthanasie wordt niet lichtvaardig gedaan, het is voor een patiënt een grote stap. De patiënt bevindt zich in een zeer afhankelijke situatie en de machteloosheid die bij het afwijzen van een euthanasieverzoek wordt ervaren komt nog eens bovenop het al ondraaglijke lijden. De oorzaak van dat lijden is niet belangrijk. Als arts moet je afgaan op de patiënt, je moet de overtuiging hebben dat deze patiënt ondraaglijk lijdt, los van wat je er zelf van vindt. In die situatie de euthanasie niet willen geven is dan gelijk aan de patiënt zijn waardigheid ontnemen. Dat is ethisch niet toegestaan.

Wanneer een patiënt om euthanasie vraagt moet het gesprek daarover gaan en niet over palliatieve sedatie, zoals vaak gebeurt. Lees hier de volledige opinie van John Bos, lid van de werkgroep training van de Levenseindekliniek.


Altijd vertrouwensrelatie tussen patiënt en Levenseindekliniek

De Levenseindekliniek krijgt vaak het verwijt geen behandelrelatie te hebben met de patiënten die een euthanasieverzoek doen. In tegenstelling tot de huisarts, die zijn patiënten jarenlang in zijn praktijk heeft, zou de Levenseindekliniek de patiënten te kort kennen om een afgewogen oordeel te kunnen vellen over hun euthanasieverzoek. De kritiek komt vaak van ethici.

De behandelrelatie van de Levenseindekliniek met haar patiënten is misschien anders dan die van een huisarts, maar minstens zo intensief.Lees hier de volledige opinie van Steven Pleiter | Directeur Levenseindekliniek


Aanmelding vierkant detail

Artsen, meld uw patiënt tijdig aan bij de Levenseindekliniek.

De Levenseindekliniek heeft steeds vaker te maken met spoedeisende euthanasieverzoeken. Hoewel de Levenseindekliniek opgericht is om mensen te helpen die met hun euthanasieverzoek niet elders terecht kunnen zijn spoed en euthanasie twee onverenigbare begrippen. Lees hier de opinie van Steven Pleiter, directeur van de Levenseindekliniek.

 

 


Consulent LR

Consulent Euthanasie helpt arts

De Levenseindekliniek is begonnen met een proef waarin artsen gedurende het gehele euthanasietraject worden begeleid. Zes gespecialiseerde verpleegkundigen staan als consulent euthanasie artsen bij die euthanasie te ingewikkeld vinden, te emotioneel belastend of die twijfelen aan de criteria. Lees verder.


Overig nieuws:

  • ‘Behandelrelatie is geen voorwaarde’ Lees verder
  • SCEN-artsen positief over Levenseindekliniek Lees verder
  • KNMG wil samenwerken met Levenseindekliniek Lees verder
  • Toetsingscommissies: Levenseindekliniek handelt zorgvuldig bij psychiatrisch patiënten. Klik hier
  • Euthanasie en psychiatrisch patiënten. Klik hier
  • Nieuwe mogelijkheid tot abonneren op digitale nieuwsbrief. Klik hier
  • Steun ons werk. Word Vriend van de Levenseindekliniek. Klik hier.