Home

De Levenseindekliniek is bedoeld voor mensen met een stervenswens die aan de zorgvuldigheidseisen van de euthanasiewet voldoet,  maar die van hun eigen arts geen euthanasie of hulp bij zelfdoding krijgen.

Op deze site vindt u achtergrondinformatie, antwoorden op uw vragen, kunt u zich aanmelden, en wordt u op de hoogte gehouden van de stand van zaken met betrekking tot de Levenseindekliniek.


LAATSTE NIEUWS:


Is het voortbestaan van de Levenseindekliniek in gevaar?

Sinds het Jaarverslag 2015 van de Stichting Levenseindekliniek is gepubliceerd (klik hier voor het jaarverslag), krijgen wij vragen over onze financiële positie. Wij benadrukken dat het voortbestaan van de Levenseindekliniek op de korte termijn niet in gevaar is. De Vrienden van de Levenseindekliniek (particulieren en NVVE) zijn in staat om de tekorten aan te vullen.

In de Jaarrekening 2015 presenteert de Levenseindekliniek een tekort van € 389.018,-. Het is begrijpelijk dat dit vragen oproept. Klik hier om het hele nieuwsbericht te lezen.


Levenseindekliniek maakt andere afweging dan toetsingscommissies euthanasie

De Levenseindekliniek heeft met aandacht kennis genomen van de uitspraak van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (RTE) inzake de euthanasie van een Parkinson-patiënt. Uiteraard respecteert de Levenseindekliniek dat de RTE achteraf een andere afweging maakt dan wij ten tijde van de euthanasie.

Klik hier om het hele nieuwsbericht te lezen.


Jaarverslag en jaarrekening 2015 gepubliceerd

Zowel het Jaarverslag als de Jaarrekening 2015 van de Levenseindekliniek zijn vandaag gepubliceerd. Feiten en cijfers, interviews met artsen, verpleegkundigen en mensen die ons op een of andere wijze steunen, geven naast een aantal praktijkvoorbeelden een indringend beeld van het werk van de Levenseindekliniek.

Klik hier voor meer over het Jaarverslag 2015

Klik hier voor de Jaarrekening 2015


Congres geeft mooi inzicht in ‘complexe euthanasie’

Steven PleiterEuthanasie bij voltooid leven, dementie en psychisch lijden: de 350 mensen die 17 maart het congres ‘Complexe euthanasie’ bijwoonden kregen een aardig inkijkje in de complexiteit van de verzoeken waarmee de Levenseindekliniek te maken heeft. Verzoeken die steeds vaker hun weg naar de Levenseindekliniek vinden: in 2015 deden 1234 mensen een euthanasieverzoek, 365 keer werd dat ingewilligd. Een groot deel daarvan viel in die drie hierboven genoemde categorieën.

In 2014 werden er 232 van de in totaal 1035 verzoeken gehonoreerd. Die stijging wijkt af van het landelijke beeld, vertelde voorzitter Sjef Gevers van de regionale toetsingscommissie euthanasie Zuid-Holland en Zeeland. Bij de RTE’s groeide het aantal meldingen met minder dan 5 procent. Voorgaande jaren was dat meestal boven de tien procent. Lees verder…


Beter te vroeg dan te laat

In gesprek met een bezoeker van een congres over euthanasie werd me tamelijk dwingend de vraag gesteld of de Levenseindekliniek zou helpen, mocht hij te dement worden om nog zelf om euthanasie te kunnen vragen. Hij had een wilsverklaring waarin stond dat hij, als het zover mocht komen, euthanasie wilde. Wat hem betreft was daarmee aan alle voorwaarden voldaan en hoefde de Levenseindekliniek alleen nog maar te handelen. Maar zo simpel is het niet. Lees hier het volledige artikel.


Palliatieve sedatie is geen alternatief voor euthanasie

Een verzoek om euthanasie wordt niet lichtvaardig gedaan, het is voor een patiënt een grote stap. De patiënt bevindt zich in een zeer afhankelijke situatie en de machteloosheid die bij het afwijzen van een euthanasieverzoek wordt ervaren komt nog eens bovenop het al ondraaglijke lijden. De oorzaak van dat lijden is niet belangrijk. Als arts moet je afgaan op de patiënt, je moet de overtuiging hebben dat deze patiënt ondraaglijk lijdt, los van wat je er zelf van vindt. In die situatie de euthanasie niet willen geven is dan gelijk aan de patiënt zijn waardigheid ontnemen. Dat is ethisch niet toegestaan.

Wanneer een patiënt om euthanasie vraagt moet het gesprek daarover gaan en niet over palliatieve sedatie, zoals vaak gebeurt. Lees hier de volledige opinie van John Bos, lid van de werkgroep training van de Levenseindekliniek.


Aanmelding vierkant detail

Artsen, meld uw patiënt tijdig aan bij de Levenseindekliniek.

De Levenseindekliniek heeft steeds vaker te maken met spoedeisende euthanasieverzoeken. Hoewel de Levenseindekliniek opgericht is om mensen te helpen die met hun euthanasieverzoek niet elders terecht kunnen zijn spoed en euthanasie twee onverenigbare begrippen. Lees hier de opinie van Steven Pleiter, directeur van de Levenseindekliniek.


Consulent LR

Consulent Euthanasie helpt arts

De Levenseindekliniek is succesvol met een proef waarin artsen gedurende het gehele euthanasietraject worden begeleid. Acht gespecialiseerde verpleegkundigen staan als consulent euthanasie artsen bij die euthanasie te ingewikkeld vinden, te emotioneel belastend of die twijfelen aan de criteria. Lees verder.