Home

De Levenseindekliniek is bedoeld voor mensen met een stervenswens die aan de zorgvuldigheidseisen van de euthanasiewet voldoen,  maar die van hun eigen arts geen euthanasie of hulp bij zelfdoding krijgen.

Op deze site vindt u achtergrondinformatie, antwoorden op uw vragen, kunt u zich aanmelden, en wordt u op de hoogte gehouden van de stand van zaken met betrekking tot de Levenseindekliniek.

LAATSTE NIEUWS:

Consulent LR

Consulent Euthanasie helpt arts

De Levenseindekliniek is begonnen met een proef waarin artsen gedurende het gehele euthanasietraject worden begeleid. Zes gespecialiseerde verpleegkundigen staan als consulent euthanasie artsen bij die euthanasie te ingewikkeld vinden, te emotioneel belastend of die twijfelen aan de criteria. Lees verder.

Levenseindekliniek wil af van term ‘onzorgvuldig’

De Levenseindekliniek wil verder met de toetsingscommissies euthanasie in gesprek over het gebruik van de term ‘onzorgvuldig’. Deze term wekt ten onrechte de indruk dat er onnauwkeurig wordt gewerkt. Ook als het gaat om procedurele onvolkomenheden in een verder vlekkeloos verlopen euthanasieproces. De toetsingscommissies euthanasie geven in hun oordeel alleen een  ‘zorgvuldig’ of ‘onzorgvuldig’, een tussenoordeel is er niet.

In de NRC van woensdag 18 maart 2015 zeggen de toetsingscommissies begrip te hebben voor het bezwaar, en hierover met de Levenseindekliniek in gesprek te willen gaan.

De Levenseindekliniek reageert op het jongste oordeel over de euthanasie van een 90 – 95 jarige vrouw. De Levenseindekliniek betreurt het dat ze de toetsingscommissies niet heeft kunnen overtuigen dat aan alle zorgvuldigheidscriteria is voldaan. Ze blijft echter volledig achter de euthanasie op deze hoogbejaarde vrouw staan.  Lees verder

Levenseindekliniek helpt opnieuw meer mensen

De Levenseindekliniek heeft in 2014 meer mensen kunnen helpen dan het jaar daarvoor. Het aantal mensen dat euthanasie kreeg steeg van 134 in 2013 tot 232 in 2014. Het aantal verzoeken om euthanasie nam toe van 749 tot 1035. Een en ander blijkt uit de Feiten en Cijfers over 2014. De Levenseindekliniek kon opnieuw vaker complexe euthanasieverzoeken honoreren. Zo verdubbelde het aantal psychiatrische patiënten dat euthanasie kreeg (van 9 naar 17). Ook het aantal mensen dat euthanasie kreeg op grond van een stapeling van ouderdomsklachten verdubbelde, van 23 naar 47. Een totaaloverzicht van de (gehonoreerde) euthanasieverzoeken vindt u hier.

Beleidsplan 2015 in teken kennisdeling

2015 wordt voor de Levenseindekliniek het jaar waarin de opgedane expertise nog algemener wordt gedeeld met artsen. Dat blijkt uit het Beleidsplan 2015. Speciaal opgeleide consulenten euthanasie, zowel artsen als verpleegkundigen, staan artsen bij die worstelen met een euthanasieverzoek. Lesmateriaal over complexe euthanasieverzoeken waarmee de Levenseindekliniek ervaring heeft opgedaan wordt aangeboden voor (na)scholing aan artsen en verpleegkundigen. Lees het volledige Beleidsplan 2014 hier.

Levenseindekliniek reageert op oordeel Regionale Toetsingscommissie Euthanasie:

‘Voorkom onnodig psychiatrisch onderzoek’

De Levenseindekliniek vindt dat de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) terughoudender zouden moeten zijn in het vragen om psychiatrisch onderzoek. De RTE’s vragen vaak om aanvullend psychiatrisch onderzoek, ook waar het gaat om een duidelijke lichamelijke diagnose. De Levenseindekliniek begrijpt dit als er een duidelijk verband lijkt te zijn tussen het lijden en een psychiatrische aandoening, of als er twijfels zijn over de weloverwogenheid van het verzoek. In andere gevallen betwijfelt de Levenseindekliniek de noodzaak van dergelijk onderzoek. Lees hier het hele bericht.

Overig nieuws:

  • ‘Behandelrelatie is geen voorwaarde’ Lees verder
  • SCEN-artsen positief over Levenseindekliniek Lees verder
  • KNMG wil samenwerken met Levenseindekliniek Lees verder
  • Toetsingscommissies: Levenseindekliniek handelt zorgvuldig bij psychiatrisch patiënten. Klik hier
  • Euthanasie en psychiatrisch patiënten. Klik hier
  • Nieuwe mogelijkheid tot abonneren op digitale nieuwsbrief. Klik hier
  • Steun ons werk. Word Vriend van de Levenseindekliniek. Klik hier.