Home

Levenseindekliniek gaat opgebouwde expertise delen

Het Expertisecentrum Euthanasie van de Levenseindekliniek gaat met een ambitieus nascholingsaanbod haar opgebouwde expertise delen. Zo wil zij steeds meer behandelaars in staat stellen zelf een euthanasieverzoek op te pakken. Het centrum biedt dit jaar voor het eerst de module Euthanasie in de praktijk aan. Zij breidt het aantal nascholingen voor euthanasie bij dementie uit. Daarnaast ontwikkelt het expertisecentrum modules voor euthanasie bij psychiatrie, stapeling van ouderdomsaandoeningen en wilsonbekwaamheid, die mogelijk later dit jaar worden aangeboden. Lees verder


Beleidsvoornemens op bijzondere wijze gepubliceerd

De Levenseindekliniek heeft een bijzondere manier gevonden om haar beleidsvoornemens voor 2018 te publiceren. Zij biedt de informatie via haar website aan in een toegankelijke en overzichtelijke structuur.

Binnenkort voegt de Levenseindekliniek ook het jaarverslag 2017 hieraan toe. Zo krijgt de lezer eenvoudig een beeld van wat de instelling op een bepaald onderwerp het afgelopen jaar heeft gedaan en wat haar plannen op dat gebied zijn voor de komende tijd. Lees verder…

 


OM start strafrechtelijk onderzoek in vier euthanasiegevallen

Het Openbaar Ministerie (OM) is vier strafrechtelijke onderzoeken gestart naar mogelijk strafbare euthanasie door artsen. Of het OM tot vervolging overgaat moet nog uit deze onderzoeken blijken. Alhoewel wij ons zorgen maken over de impact die deze onderzoeken op de betreffende artsen hebben, realiseren wij ons dat de rol van het OM in deze gevallen wettelijk is verankerd.

De Levenseindekliniek heeft vandaag kennis genomen van het bericht dat het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar vier euthanasiegevallen. In alle vier gevallen had een Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (RTE) geoordeeld dat niet aan alle wettelijke zorgvuldigheidseisen werd voldaan. In twee van deze gevallen gaat het om één arts van de Levenseindekliniek. Lees verder…


Arts Lex van Waning Bolt: “Helpen als het leven niet meer leefbaar is”

Lex van Waning Bolt heeft in de 32 jaar dat hij nu huisarts is mensen begeleid “van de wieg tot het graf”. Naast zijn praktijk is hij actief als arts voor de Levenseindekliniek. “Als het leven niet meer leefbaar is, kun je mensen helpen door het te doen ophouden.”

Praktisch al vanaf het begin van het ontstaan van de Levenseindekliniek is hij bij deze stichting betrokken. “Euthanasie hoort bij het leven”, vertelt hij. “Toen ik hoorde dat de Levenseindekliniek nodig was, omdat mensen nergens anders met hun hulpvragen terecht konden, heb ik mij gelijk aangemeld. Ik had het in mijn eigen praktijk heel druk, maar vond en vind dat je mensen die op dit punt in hun leven zijn aangekomen niet aan hun lot mag overlaten.”  Lees verder…

 


Eenvoudig en niet makkelijk

‘Bij de behandelend arts lijkt drempelvrees te bestaan voor relatief eenvoudige euthanasieaanvragen’, schrijft Sytske van der Meer in een opiniërend artikel in Medisch Contact nummer 4. De redactie haalt de zin uit de inleiding en maakt er een kop van: ‘Onterechte huiver voor relatief eenvoudige euthanasieaanvragen.’ Een kop die de aandacht trekt.

Hoofdredacteur Hans van Santen van Medisch Contact reageert in hetzelfde nummer met een column op het woord ‘eenvoudig’. Ook KNMG-voorzitter René Héman geeft zijn mening op de website van de KNMG. ‘Ik geloof niet dat er eenvoudige euthanasievragen bestaan’, schrijft hij. Op Twitter barst vervolgens een discussie los, waarbij het dan wel gaat over het inwilligen van de euthanasie door de arts dan wel over het aanvragen van euthanasie door de patiënt. De essentie van het stuk wordt uit het oog verloren. Lees verder…


Stijging aantal euthanasieaanvragen zet door
Vooral in Zuid-Holland gebrek aan artsen voor Levenseindekliniek

Bij de Levenseindekliniek kwamen in 2017 bijna 2500 aanvragen voor euthanasie binnen. Dit is een groei van 38% ten opzichte van 2016. Ook landelijk nam het aantal euthanasieverzoeken toe. De instelling is dringend op zoek naar artsen om de hulpvragen die bij haar terecht komen te kunnen onderzoeken. Met name in Zuid-Holland is de behoefte groot. Lees verder …


Psychiater Levenseindekliniek: dankbaar werk

Als psychiater deels werkend voor de Levenseindekliniek voert Kit Vanmechelen regelmatig gesprekken met psychiatrische patiënten over hun euthanasieverzoek. Soms leidt het onderzoek tot de inwilliging van een verzoek. Soms ook niet. “Dat ik mensen mag helpen die zich al heel lang in een vastgelopen, uitzichtloze situatie bevinden, vind ik heel waardevol”, vertelt zij. “Het zijn intieme gesprekken met mensen die zich door ons echt gehoord voelen. De gesprekken zijn open en authentiek.”

Kit Vanmechelen werkt deels in de acute gesloten volwassenen psychiatrie. Daarnaast zet zij zich in voor de Levenseindekliniek. Dit is in een heel andere setting. “Ik ga naar de patiënten toe. In die huiselijke omgeving voer ik de gesprekken. Lees verder…


Voor wetsverandering moet je niet bij de Levenseindekliniek zijn

Twee psychiaters zijn een handtekeningenactie gestart onder beroepsgenoten die zich zorgen maken over het euthanasiebeleid. De artsen vragen zich af of de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie wel capabel zijn te beoordelen of een arts zich bij het toepassen van euthanasie bij een psychiatrisch patiënt aan de zorgvuldigheidseisen heeft gehouden. Ook pleiten zij ervoor de toetsing te laten plaatsvinden vóór het verlenen van de euthanasie. Tegenstanders van euthanasie stellen dat de grenzen van de euthanasiewet worden opgerekt en wijzen in de ontstane discussie regelmatig met een verwijtend vingertje naar de Levenseindekliniek. Bij de Levenseindekliniek zijn ze daarvoor echter aan het verkeerde adres. Lees verder…


Euthanasie centraal bij Rondetafelgesprek Tweede Kamer

Bestuurder Steven Pleiter van de Levenseindekliniek heeft deze week deelgenomen aan het Rondetafelgesprek over euthanasie in de Tweede Kamer. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport organiseerde deze bijeenkomst naar aanleiding van de derde evaluatie van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (de Euthanasiewet).

Tijdens het Rondetafelgesprek lieten leden van de Tweede Kamer zich door deskundigen en vertegenwoordigers uit het veld informeren over juridische en maatschappelijke ontwikkelingen rond euthanasie. Aanwezig waren leden van D66, GroenLinks, CDA, SGP, SP, VVD en CU. Lees verder…

 


Veel media-aandacht rond start wervingscampagne artsen

De campagne om artsen te werven voor de Levenseindekliniek heeft in de media veel aandacht getrokken. De Volkskrant opende met een artikel op de voorpagina. Woordvoerders van de Levenseindekliniek waren vervolgens te horen op BNR Nieuwsradio, het journaal van Radio 1 en 2 en op RTL Nieuws. Interviews volgende bij EenVandaag (tv) en Spijkers met Koppen (Radio 1) en in diverse kranten. De Levenseindekliniek heeft inmiddels diverse sollicitaties binnengekregen. De wervingscampagne gaat door. In heel Nederland en in het bijzonder in Zuid-Holland zijn artsen, psychiaters en verpleegkundigen nodig.


Onafhankelijk psychiater met specifieke expertise van groot belang voor zorgvuldige beoordeling euthanasieverzoek

De Regionale Toetsingscommissie Euthanasie heeft geoordeeld dat de afhandeling van een euthanasieverzoek van een psychiatrische patiënt door een arts van de Levenseindekliniek beter had kunnen verlopen. Drie psychiaters, waarvan één als onafhankelijk psychiater ingeschakeld was, hebben zich met de patiënt bezig gehouden en verklaarden dat de patiënt leed aan verschillende stoornissen en was uitbehandeld. De arts van de Levenseindekliniek schakelde daardoor geen vierde, onafhankelijke, psychiater in. De toetsingscommissie vindt dat dit wel had gemoeten. Volgens de SCEN-arts, die het verzoek op wettelijke juistheid toetste, had de arts van de Levenseindekliniek aan de zorgvuldigheidscriteria voldaan. Lees verder…


Bijna verdubbeling aantal artsen nodig

Door het toenemend aantal euthanasieaanvragen in Nederland heeft de Levenseindekliniek bijna een verdubbeling van het aantal artsen nodig. Voor de stichting zijn momenteel 59 artsen actief.  In 2018 heeft zij mogelijk ruim honderd artsen nodig. “Mensen hebben vaak al een lange lijdensweg afgelegd voordat zij tot een euthanasieverzoek overgaan”, zegt bestuurder Steven Pleiter. “Wij willen voorkomen dat er bij ons wachtlijsten ontstaan en mensen in nood onnodig moeten wachten. Daarom zijn we dringend op zoek naar artsen die met ons samen willen werken.” Lees verder


Nieuwe bestuursvorm bij Levenseindekliniek

Sinds 1 oktober heeft De Levenseindekliniek een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur. Deze bestuursvorm past beter bij de zorginstelling, die gestaag groeit en professionaliseert.

De Raad van Toezicht bestaat uit (op de foto v.l.n.r.):

 • Marijke Mous
 • Bas Schreuder, voorzitter
 • Esther Pans
 • Flip Sutorius
 • Jan Schermerhorn, penningmeester (ontbreekt op de foto)

Bestuurder (Raad van Bestuur) is voormalig directeur Steven Pleiter (op de foto uiterst rechts). Lees verder…


OM onderzoekt euthanasie bij gevorderde dementie door specialist ouderengeneeskunde

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat onderzoeken of een bij een ernstig demente vrouw uitgevoerde euthanasie strafbaar is. De specialist ouderengeneeskunde die het euthanasieverzoek uitvoerde, wordt verweten onzorgvuldig te hebben gehandeld. De Levenseindekliniek, die niet bij de zaak betrokken is, weet uit ervaring dat hulpvragen van mensen met dementie complex zijn. Artsen moeten elk verzoek daarom zorgvuldig toetsen aan de in de wet vastgelegde criteria. Uit het onderzoek dat nu door het OM wordt gedaan, zal blijken of deze arts strafbaar gehandeld heeft of niet. De Levenseindekliniek volgt dit onderzoek met belangstelling.

Euthanasieverzoek tijdig doen

Euthanasie bij gevorderde dementie komt zelden voor. De Levenseindekliniek ontving in 2017 tot en met augustus 144 hulpvragen van mensen die lijden aan dementie. Bij 49 mensen die leden aan dementie kon in die periode het euthanasieverzoek gehonoreerd worden. Bij dementerenden gebeurt een inwilliging vrijwel altijd voordat zij hun wilsbekwaamheid volledig verliezen. Daarom roept de Levenseindekliniek mensen op om een euthanasieverzoek op grond van dementie tijdig te doen, zodat gezamenlijk het juiste moment van uitvoeren gekozen kan worden.


Vragen over middel levensbeëindiging Coöperatie Laatste Wil

In de uitzending van Nieuwsuur was vrijdag 1 september een item te zien over een middel voor levensbeëindiging dat door de Coöperatie Laatste Wil is gevonden. De Levenseindekliniek krijgt vragen over dit middel. Wij kennen het middel niet. Daarvoor verwijzen wij u naar de Coöperatie Laatste Wil. Wij kunnen niet beoordelen of dit middel tot de beoogde humane dood leidt.

 

Euthanasie onder medische begeleiding

De Levenseindekliniek houdt zich bezig met levenseindezorg die wettelijk geregeld is. Wij helpen mensen met een euthanasieverzoek onder begeleiding van een medisch team. In de uitzending van Nieuwsuur heeft de Coöperatie Laatste Wil het over mensen die zonder zorgverlener hun leven willen beëindigen. Met deze zogeheten autonome route houdt de Levenseindekliniek zich niet bezig.

Toename hulpvragen

De Levenseindekliniek ziet een grote toename van het aantal hulpvragen. Dit is een maatschappelijke ontwikkeling; mensen willen meer zeggenschap over het levenseinde. En vooral over het moment waarop hun leven eindigt. Voor de Levenseindekliniek betekent dit dat we dringend behoefte hebben aan extra zorgverleners die mensen met een euthanasiewens binnen de wettelijke kaders kunnen begeleiden. Meer hierover vindt u op onze pagina werken bij ons.


Levenseindekliniek moet kennis euthanasie bij psychiatrie verspreiden

De Levenseindekliniek moet met de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) de kennis over euthanasie bij psychiatrische patiënten, verspreiden onder psychiaters. Die zouden dan vaker zelf euthanasieverzoeken in behandeling kunnen nemen. Dit zei minister Schippers (volksgezondheid) op donderdag 22 juni in een Kamerdebat over euthanasie aan psychiatrische patiënten.

‘De Levenseindekliniek is uitgegroeid tot ons kenniscentrum’, zei Schippers. Ze verwees als voorbeeld voor die kennisverspreiding naar een handreiking die er is gekomen voor euthanasie bij dementie. Daarnaast wil ze dat er in de opleiding van psychiaters aandacht is voor het onderwerp, waar de Levenseindekliniek mogelijk ook een rol bij kan spelen. Zelf zal ze geen nieuwe stappen zetten om de voornemens  concreet te maken, omdat het kabinet demissionair is.

Schippers benadrukte dat psychiaters, ook als zij hulp aangeboden krijgen bij het verlenen van euthanasie, kunnen weigeren. ‘Er zullen altijd psychiaters zijn die zeggen: ik wil dit niet. Dat is een gerechtvaardigde beslissing.’

Tijdens het debat ging het over de stijging van euthanasie onder psychiatrische patiënten, van 56 in 2015 tot 60 in 2016. Bij dat laatste getal waren 46 patiënten van de Levenseindekliniek. ‘Dat is niet gek, want de Levenseindekliniek richt zich op de complexe euthanasie’, aldus Schippers.


In memoriam Sjef Boesten (1949-2017)

Op zondag 11 juni 2017 heeft onze arts Sjef Boesten (68) euthanasie gekregen. Sjef, arts van het eerste uur bij de Levenseindekliniek, was ongeneeslijk ziek. Hij had kanker.

Sjef Boesten was met zijn warme, markante persoonlijkheid een door patiënten en collega’s uiterst gewaardeerde medewerker van de Levenseindekliniek. Steeds toonde hij een enorme betrokkenheid bij het wel en wee van zijn patiënten. Hij deed alles om aan hun laatste wens, euthanasie, gehoor te geven. Lukte dat niet, doordat toch niet aan de zorgvuldigheidseisen kon worden voldaan, dan beschouwde hij dat als een persoonlijke nederlaag.

Sjef keek vlak voor zijn dood zoals hij zelf zei terug op ‘een schitterend leven’. Alle medewerkers van de Levenseindekliniek zijn blij dat ze daarvan deel hebben mogen uitmaken. Sjef vond dat zijn overlijden een feestelijk moment was, omdat het een einde maakte aan zijn lijden. Zijn euthanasie ging zoals hij zich wenste, met een glas wijn in de hand.

Sjef zal voor altijd in onze herinnering voortleven. De Levenseindekliniek wenst zijn vrouw Josine, zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte. Sjef zal door iedereen die hem kende erg gemist worden.


Website Expertise Centrum Euthanasie

De Levenseindekliniek is steeds meer hét expertisecentrum op het gebied van euthanasie in Nederland. Nergens anders is zoveel kennis en ervaring samengebald over euthanasie. Met name op het gebied van complexe euthanasieverzoeken, van bijvoorbeeld psychiatrische patiënten, mensen met dementie of een stapeling van ouderdomsklachten.

Die expertise willen we met zoveel mogelijk mensen delen. Als Expertise Centrum Euthanasie ondersteunen we al artsen die hulp zoeken bij een concreet euthanasieverzoek van een van hun patiënten. Zo is er in de persoon van de Consulent Euthanasie voor die artsen ondersteuning in raad en daad beschikbaar. Daarnaast doen we aan deskundigheidsbevordering door lesmodules te ontwikkelen aan de hand van uitgebreide casuïstiek en die via nascholing aan te bieden aan artsen.

Voor die ondersteuning is er nu ook een speciale website: www.expertisecentrumeuthanasie.nl

Hier vindt u uitgebreide informatie die u op weg helpt en ondersteunt om uw vragen rond euthanasie adequaat te beantwoorden. Neem gerust eens een kijkje.


Patiënten aan het woord in Jaarverslag 2016

Het jaarverslag van de Levenseindekliniek over 2016 staat online. Voor het eerst komen daarin ook een aantal patiënten zelf aan het woord, over wat ze bracht tot hun euthanasieverzoek aan de Levenseindekliniek. Hartverscheurende verhalen zijn het soms, van mensen die in een enkel geval bij verschijning van het verslag niet meer in leven zijn.

De persoonlijke verhalen omlijsten de feiten en cijfers over 2016. Die tonen opnieuw aan hoe belangrijk de Levenseindekliniek is voor mensen met een complex euthanasieverzoek op basis van psychisch lijden, dementie of een stapeling van ouderdomsklachten. Van de zestig psychiatrische patiënten bijvoorbeeld die vorig jaar euthanasie kregen in Nederland, waren er 46 patiënt van de Levenseindekliniek.

In 2016 kregen 498 mensen euthanasie van de Levenseindekliniek, 133 meer dan in 2015. Het aantal verzoeken nam met meer dan vijfhonderd toe tot 1796. De sterke toename dwingt de Levenseindekliniek te focussen op de kerntaak, de complexe euthanasieverzoeken. Voor de minder complexe verzoeken, zoals die van patiënten met uitbehandelde kanker, wordt een beroep gedaan op de artsenorganisaties om een oplossing te vinden. Zo hebben huisartsen in Hoogeveen afgesproken dat artsen die geen euthanasie willen geven doorverwijzen naar collega’s die dat wel willen doen. Zo’n model zou landelijk navolging kunnen vinden.

Klik hier voor het jaarverslag 2016


‘Eenvoudige’ euthanasie vaker door eigen arts (of zijn vervanger) van patiënt

De Levenseindekliniek wil overleg met de beroepsgroep van artsen over euthanasie aan mensen met een terminale ziekte. Dit zei directeur Steven Pleiter donderdagavond 23 maart in een uitzending van Nieuwsuur (NPO2). De Levenseindekliniek wil zich als expertisecentrum euthanasie vooral concentreren op complexe verzoeken, zoals van mensen met dementie, psychiatrische klachten of een stapeling van ouderdomsklachten. Nu krijgt ze ook nog veel relatief eenvoudige verzoeken, die eigenlijk door de eigen (huis)arts van de patiënt vervuld zouden moeten worden. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om mensen met uitbehandelde kanker. Klik hier om het hele nieuwsbericht en de laatste feiten en cijfers te lezen.


Levenseindekliniek viert eerste lustrum

‘Ik ben enorm blij en dankbaar dat mensen die uitzichtloos en ondraaglijk lijden in ons land waardig kunnen sterven. De Levenseindekliniek is een waardevolle aanvulling op onze euthanasiepraktijk en geeft mensen – in zijn bestaan – ontzettend veel rust. Ook de mensen die er misschien wel nooit gebruik van zullen maken.’

Dit zei minister Schippers van Volksgezondheid ter gelegenheid van het eerste lustrum van de Levenseindekliniek op 8 maart in Amsterdam. ‘Ik heb groot respect voor het moeilijke werk dat u doet’, aldus de minister tegen de medewerkers van de Levenseindekliniek. ‘De ruimte die mensen soms zo ontzettend nodig hebben op het meest kwetsbare moment in hun leven – die ruimte geeft u.’ Lees verder...


Schippers schenkt geld aan Levenseindekliniek

Minister van volksgezondheid Edith Schippers, onderscheiden met de Paul van Eerde Award, verdubbelt het daaraan verbonden geldbedrag van 5000 euro en schenkt dit aan de Levenseindekliniek. Ze wil dat het geld wordt besteed aan (na)scholing van artsen die te maken krijgen met euthanasieverzoeken van dementiepatiënten. De Levenseindekliniek heeft lesmodules ontwikkeld waarin artsen met praktijkvoorbeelden worden geschoold in het beoordelen van dergelijke verzoeken. Lees verder…


SLK Opinie: Geen stiekeme euthanasie, maar zorgvuldig handelen

De discussie over euthanasie aan mensen die lijden aan gevorderde dementie raakt ook de Levenseindekliniek. Ten onrechte wordt door een groep artsen een beeld geschetst alsof euthanasie bij deze patiënten vaak voorkomt. Maar euthanasie aan mensen met gevorderde dementie is extreem zeldzaam. Alleen met een duidelijke wilsverklaring en als er ondraaglijk en uitzichtloos lijden is kan het. Dat laatste is vaak moeilijk te constateren. Zo moeilijk, dat euthanasie vrijwel nooit mogelijk blijkt. Lees verder… 


Keuzemenu voor de telefoon

De Levenseindekliniek groeit. Die groei maakt het noodzakelijk om het telefoonverkeer te splitsen en bellers meteen in contact te brengen met de mensen die ze nodig hebben. Vandaar dat er met onmiddellijke ingang een keuzemenu wordt ingevoerd voor de telefoon. Zodat onze medewerkers u nog sneller kunnen helpen.

Wellicht dat u zich al enigszins kunt voorbereiden op uw contact met de Levenseindekliniek. Het keuzemenu ziet er als volgt uit:

 • Voor vragen over een lopend onderzoek, kies dan 1
 • Wilt u een nieuwe hulpvraag of aanmelding doen, kies dan 2
 • Bent u zelf zorgverlener, kies dan 3
 • Bent u Vriend of hebt u een vraag over het doen van een gift of donatie, kies dan 4
 • Voor overige vragen, kies dan 5
 • Voor informatie over de niet-reanimeerpenning en het opstellen van een wilsverklaring kunt u bellen met de NVVE, 020-620 0690

In memoriam Ton Streppel (1950-2017)

Bestuurslid van zowel de Levenseindekliniek als de Vrienden van de Levenseindekliniek, Ton Streppel, overleed op 7 januari 2017 op 66-jarige leeftijd in zijn slaap. Hij was van grote waarde voor de Levenseindekliniek in zijn rol als bestuurslid en penningmeester. Door zijn grote kennis over de financiering van zorginstellingen werd hij de drijvende kracht achter een financieringsvorm voor de Levenseindekliniek die toekomstbestendig is. Mede dankzij zijn expertise lukte het de zorgverzekeraars te overtuigen van de noodzaak de zorg van de Levenseindekliniek te vergoeden.

Ton was erg betrokken bij de mensen die een beroep deden op de Levenseindekliniek. Hij was in eigen kring bekend met euthanasie en begreep als geen ander van welk belang hulp op zo’n belangrijk moment in het leven is. Die persoonlijke drijfveren waren terug te vinden in zijn gedrevenheid om zorgvuldigheid en kwaliteit voorop te stellen. Daarover mocht geen discussie mogelijk zijn, vond hij.

De laatste jaren werd Ton, die leed aan een progressieve spierziekte, steeds meer zorgafhankelijk. Zijn inzet voor de Levenseindekliniek bleef onverminderd groot. Daarbij paarde hij een zekere eigengereidheid aan een streven naar consensus. Ton was namelijk een heel aimabel mens, bij wie je altijd terecht kon met je vragen. Zijn plotselinge dood kwam als een schok. De Levenseindekliniek zal hem missen.


Nascholing “dementie en euthanasie” beschikbaar voor artsen

Met trots kunnen wij melden dat de ontwikkeling van de nascholing “Euthanasie bij dementie” is afgerond. De module voorziet artsen van voldoende inzicht en praktijkkennis om zelf euthanasievragen bij dementie aan te nemen, te beoordelen en waar relevant uit te voeren.

Klik hier voor meer informatie en voor het direct inschrijven voor de scholingen op 16 & 23 maart 2017 in Eindhoven en Amersfoort.


Onderzoek naar afgewezen euthanasieverzoeken

Op korte termijn start een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de mensen van wie het euthanasieverzoek door de Levenseindekliniek is afgewezen. Doel is om in kaart te brengen hoe het deze mensen vergaat en of er verbeteringen in de zorgverlening nodig zijn. Het onderzoek gaat twee jaar duren en wordt onder leiding van prof. dr. S. van de Vathorst uitgevoerd door Pallas Health Research.

Het onderzoek gaat om mensen die op grond van de zorgvuldigheidscriteria niet voor euthanasie in aanmerking komen. Deze groep wordt gedurende een jaar gevolgd. Een van de vragen is of de euthanasiewens nog bestaat en hoe de patiënt daarmee omgaat. Op grond van dit onderzoek verwacht de Levenseindekliniek inzicht te krijgen in de vraag of er andere (na)zorg nodig is voor deze groep patiënten.

Het onderzoek wordt bekostigd door de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE), de Stichting Gezondheidszorg Spaarneland en de Stichting Vrienden van de Levenseindekliniek.


Nieuwe medewerkers gezocht

De Levenseindekliniek heeft te maken met een constante toename van het aantal hulpvragen. Daardoor is verdere toename van het aantal teams noodzakelijk. De Levenseindekliniek is op zoek naar artsen, in het bijzonder psychiaters. Psychiaters vooral in Noordoost Nederland, Zuid-Holland, Zeeland en Limburg. Artsen met name in de provincies Groningen, Drenthe en Utrecht. Volg deze link om meer te lezen over deze vacatures.


Levenseindekliniek maakt andere afweging dan toetsingscommissies euthanasie

De Levenseindekliniek heeft met aandacht kennis genomen van de uitspraak van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (RTE) inzake de euthanasie van een Parkinson-patiënt. Uiteraard respecteert de Levenseindekliniek dat de RTE achteraf een andere afweging maakt dan wij ten tijde van de euthanasie.

Klik hier om het hele nieuwsbericht te lezen.


Congres geeft mooi inzicht in ‘complexe euthanasie’

Utrecht , 17 Maart 2016 - Congres Complexe Euthanasie in Domus Medica. Foto: Phil Nijhuis

S. Pleiter, directeur Levenseindekliniek

Euthanasie bij voltooid leven, dementie en psychisch lijden: de 350 mensen die 17 maart het congres ‘Complexe euthanasie’ bijwoonden kregen een aardig inkijkje in de complexiteit van de verzoeken waarmee de Levenseindekliniek te maken heeft. Verzoeken die steeds vaker hun weg naar de Levenseindekliniek vinden: in 2015 deden 1234 mensen een euthanasieverzoek, 365 keer werd dat ingewilligd. Een groot deel daarvan viel in die drie hierboven genoemde categorieën.

In 2014 werden er 232 van de in totaal 1035 verzoeken gehonoreerd. Die stijging wijkt af van het landelijke beeld, vertelde voorzitter Sjef Gevers van de regionale toetsingscommissie euthanasie Zuid-Holland en Zeeland. Bij de RTE’s groeide het aantal meldingen met minder dan 5 procent. Voorgaande jaren was dat meestal boven de tien procent. Lees verder…


Beter te vroeg dan te laat

In gesprek met een bezoeker van een congres over euthanasie werd me tamelijk dwingend de vraag gesteld of de Levenseindekliniek zou helpen, mocht hij te dement worden om nog zelf om euthanasie te kunnen vragen. Hij had een wilsverklaring waarin stond dat hij, als het zover mocht komen, euthanasie wilde. Wat hem betreft was daarmee aan alle voorwaarden voldaan en hoefde de Levenseindekliniek alleen nog maar te handelen. Maar zo simpel is het niet. Lees hier het volledige artikel.


Palliatieve sedatie is geen alternatief voor euthanasie

Een verzoek om euthanasie wordt niet lichtvaardig gedaan, het is voor een patiënt een grote stap. De patiënt bevindt zich in een zeer afhankelijke situatie en de machteloosheid die bij het afwijzen van een euthanasieverzoek wordt ervaren komt nog eens bovenop het al ondraaglijke lijden. De oorzaak van dat lijden is niet belangrijk. Als arts moet je afgaan op de patiënt, je moet de overtuiging hebben dat deze patiënt ondraaglijk lijdt, los van wat je er zelf van vindt. In die situatie de euthanasie niet willen geven is dan gelijk aan de patiënt zijn waardigheid ontnemen. Dat is ethisch niet toegestaan.

Wanneer een patiënt om euthanasie vraagt moet het gesprek daarover gaan en niet over palliatieve sedatie, zoals vaak gebeurt. Lees hier de volledige opinie van John Bos, lid van de werkgroep training van de Levenseindekliniek.


Aanmelding vierkant detail

Artsen, meld uw patiënt tijdig aan bij de Levenseindekliniek.

De Levenseindekliniek heeft steeds vaker te maken met spoedeisende euthanasieverzoeken. Hoewel de Levenseindekliniek opgericht is om mensen te helpen die met hun euthanasieverzoek niet elders terecht kunnen zijn spoed en euthanasie twee onverenigbare begrippen. Lees hier de opinie van Steven Pleiter, directeur van de Levenseindekliniek.


Consulent LR

Consulent Euthanasie helpt arts

De Levenseindekliniek is succesvol met een proef waarin artsen gedurende het gehele euthanasietraject worden begeleid. Acht gespecialiseerde verpleegkundigen staan als consulent euthanasie artsen bij die euthanasie te ingewikkeld vinden, te emotioneel belastend of die twijfelen aan de criteria. Lees verder.