Home

De Levenseindekliniek is bedoeld voor mensen met een stervenswens die aan de zorgvuldigheidseisen van de euthanasiewet voldoen,  maar die van hun eigen arts geen euthanasie of hulp bij zelfdoding krijgen.

Op deze site vindt u achtergrondinformatie, antwoorden op uw vragen, kunt u zich aanmelden, en wordt u op de hoogte gehouden van de stand van zaken met betrekking tot de Levenseindekliniek.

LAATSTE NIEUWS:

Nieuwe klachtenregeling Levenseindekliniek

De Levenseindekliniek heeft met de Huisartsenkring Haaglanden een overeenkomst gesloten over de afhandeling van klachten die de kliniek krijgt. De overeenkomst met de Huisartsenkring Haaglanden is onderdeel van een klachtenregeling die de kliniek heeft opgesteld. Klachten worden in  behandeling genomen door een vertrouwenspersoon, die probeert te bemiddelen. Wordt geen oplossing bereikt, dan kan de klager terecht bij de directie en de zorgmanager. Blijft ook dat zonder resultaat, dan komt de klachtencommissie in beeld. Lees verder

‘Politiek moet psychiatrische patiënten oplossing bieden’

De Levenseindekliniek voorziet in een behoefte, maar kan niet elk verzoek om euthanasie honoreren. Met name psychiatrische patiënten voldoen vaak niet aan de zorgvuldigheidseisen van de Euthanasiewet. De politiek moet daaraan aandacht besteden en deze groep helderheid geven over de mogelijkheden. Lees verder

‘Euthanasie Levenseindekliniek onzorgvuldig’

Een regionale toetsingscommissie euthanasie (RTE) heeft geoordeeld dat een door een team van de Levenseindekliniek uitgevoerde euthanasie niet volgens de zorgvuldigheidseisen is verlopen. Volgens de RTE is onvoldoende komen vast te staan dat er bij de betrokken patiënte, een wilsonbekwame vrouw van tussen de 80 en 90, sprake was van ondraaglijk lijden. De wettelijke procedure schrijft voor dat dit oordeel doorgestuurd wordt naar het Openbaar Ministerie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

De Levenseindekliniek respecteert het oordeel van de Toetsingscommissie, maar staat nog steeds achter de euthanasie aan deze vrouw. ,,Als we ook maar één procent twijfel hebben over een euthanasieverzoek dan honoreren we dat niet’’, zo zei directeur Steven Pleiter op Radio 1. Luister hier de uitzending terug, de bijdrage van Steven Pleiter begint rond minuut 39.

Ook in het NOS Journaal reageerde directeur Steven Pleiter. Klik hier voor dit fragment

Eerste jaarverslag Levenseindekliniek

Het eerste jaarverslag van de Levenseindekliniek is uit. Meer dan zestig pagina’s met feiten en cijfers over 2013, interviews met medewerkers en andere betrokkenen en bespreking van drie voor de Levenseindekliniek kenmerkende casus. Lees verder

Overig nieuws:

  • Alle verzekeraars vergoeden Levenseindekliniek Lees verder
  • ‘Behandelrelatie is geen voorwaarde’ Lees verder
  • Congres over Levenseindekliniek als expertisecentrum Lees verder
  • SCEN-artsen positief over Levenseindekliniek Lees verder
  • KNMG wil samenwerken met Levenseindekliniek Lees verder
  • Toetsingscommissies: Levenseindekliniek handelt zorgvuldig bij psychiatrisch patiënten. Klik hier
  • Euthanasie en psychiatrisch patiënten. Klik hier
  • Nieuwe mogelijkheid tot abonneren op digitale nieuwsbrief. Klik hier
  • Steun ons werk. Word Vriend van de Levenseindekliniek. Klik hier.