Home

De Levenseindekliniek is bedoeld voor mensen met een stervenswens die aan de zorgvuldigheidseisen van de euthanasiewet voldoet,  maar die van hun eigen arts geen euthanasie of hulp bij zelfdoding krijgen.

Op deze site vindt u achtergrondinformatie, antwoorden op uw vragen, kunt u zich aanmelden, en wordt u op de hoogte gehouden van de stand van zaken met betrekking tot de Levenseindekliniek.


LAATSTE NIEUWS:

Website

Documentaire ‘Levenseindekliniek’ is monument voor euthanasiepraktijk

Anderhalf jaar lang volgden documentairemakers Marcel Ouddeken en Hans Kema de medewerkers van de Levenseindekliniek. Ze legden hen vast tijdens de hulp aan mensen die letterlijk aan het eind van hun Latijn zijn. In hun 55 minuten durende documentaire richten ze de camera op een psychiatrische patiënt, een vrouw met dementie en een 100-jarige vrouw, die de Levenseindekliniek om euthanasie verzoeken. Het resultaat is een indrukwekkende documentaire met ontroerende beelden van mensen in de kwetsbaarste uren van hun leven.

‘Levenseindekliniek’ wordt op maandag 15 februari om 20.25 uur uitgezonden op NPO2. De documentaire wordt direct gevolgd door een discussie.

Lees verder, klik hier


congres 2016

Congres over complexe euthanasie

De Levenseindekliniek organiseert op donderdag 17 maart 2016 een congres over complexe euthanasie. Al sinds de oprichting in maart 2012 heeft de Levenseindekliniek zich met name gericht op complexe euthanasieverzoeken, die door de eigen behandelend arts van de patiënt vrijwel standaard worden afgewezen. Te denken valt daarbij aan verzoeken van psychiatrische patiënten, dementerenden en mensen met een niet terminale ziekte als MS of ALS.

Op het congres spreken artsen en verpleegkundigen van de Levenseindekliniek over de kennis en expertise die sindsdien is opgedaan en de dilemma’s die in hun werk opdoemen. Zo wordt ingegaan op de waarde van de wilsverklaring bij dementie, op ‘voltooid leven’ versus een stapeling van ouderdomsklachten en op de ondraaglijkheid van het lijden van psychiatrische patiënten.

Aparte aandacht is er voor de ‘spoedeuthanasie’, waarbij kankerpatiënten op het laatste moment worden aangemeld bij de Levenseindekliniek.

Sprekers zijn onder anderen de artsen van de Levenseindekliniek Gerty Casteelen, Lous Konijnenberg en Bert Keizer. Arts Constance de Vries vertelt over het onderzoek waaruit bleek dat euthanasie bij gevorderde dementie vrijwel nooit voorkomt bij de Levenseindekliniek.  Speciale aandacht is er voor de rol van de Levenseindekliniek als expertisecentrum. Een huisarts praat over de begeleiding die hij kreeg van de consulent euthanasie, die artsen terzijde staat die om een of andere reden worstelen met het euthanasieverzoek.

Het congres is bestemd voor mensen uit de medische beroepsgroep en andere geïnteresseerden. Het vindt plaats in Domus Medica, Mercatorweg 1200, 3528BL in Utrecht. Het exacte programma, dat loopt van 10.00 tot 16.00 uur,  is te vinden via de button ‘congres’ rechts op deze pagina. Daar vindt u ook een inschrijfformulier.


Zelden euthanasie bij gevorderde dementie in Levenseindekliniek

Het uitvoeren van euthanasie bij mensen met gevorderde dementie is problematisch en komt in de praktijk zelden voor. Dat blijkt uit een onderzoek van onder meer Arie Nieuwenhuijzen Kruseman, emeritus hoogleraar interne geneeskunde aan de Universiteit Maastricht, arts van de Levenseindekliniek Constance de Vries-Ekkers en hoogleraar medische ethiek Guy Widdershoven.

Ze bestudeerden de dossiers van 26 wilsonbekwame dementiepatiënten met een schriftelijke wilsverklaring die tussen maart 2012 en mei 2015 waren aangemeld bij de Levenseindekliniek.

Lees het volledige artikel, klik hier.


VACATURES PSYCHIATERS

Eén op de drie hulpvragen aan de Levenseindekliniek, betreft een hulpvraag van een patiënt, waarbij het psychisch lijden op de voorgrond staat. Hiervoor is veel psychiatrische expertise nodig. Dat geldt voor zowel psychiaters als psychiatrisch verpleegkundigen. Op dit moment zoeken wij dringend naar psychiaters, die kunnen helpen bij de screening van patiënten en bij het onderzoeken (en zo mogelijk honoreren) van het euthanasie of hulp bij zelfdoding verzoek. Lees meer


Beter te vroeg dan te laat

In gesprek met een bezoeker van een congres over euthanasie werd me tamelijk dwingend de vraag gesteld of de Levenseindekliniek zou helpen, mocht hij te dement worden om nog zelf om euthanasie te kunnen vragen. Hij had een wilsverklaring waarin stond dat hij, als het zover mocht komen, euthanasie wilde. Wat hem betreft was daarmee aan alle voorwaarden voldaan en hoefde de Levenseindekliniek alleen nog maar te handelen. Maar zo simpel is het niet. Lees hier het volledige artikel.


Palliatieve sedatie is geen alternatief voor euthanasie

Een verzoek om euthanasie wordt niet lichtvaardig gedaan, het is voor een patiënt een grote stap. De patiënt bevindt zich in een zeer afhankelijke situatie en de machteloosheid die bij het afwijzen van een euthanasieverzoek wordt ervaren komt nog eens bovenop het al ondraaglijke lijden. De oorzaak van dat lijden is niet belangrijk. Als arts moet je afgaan op de patiënt, je moet de overtuiging hebben dat deze patiënt ondraaglijk lijdt, los van wat je er zelf van vindt. In die situatie de euthanasie niet willen geven is dan gelijk aan de patiënt zijn waardigheid ontnemen. Dat is ethisch niet toegestaan.

Wanneer een patiënt om euthanasie vraagt moet het gesprek daarover gaan en niet over palliatieve sedatie, zoals vaak gebeurt. Lees hier de volledige opinie van John Bos, lid van de werkgroep training van de Levenseindekliniek.


Altijd vertrouwensrelatie tussen patiënt en Levenseindekliniek

De Levenseindekliniek krijgt vaak het verwijt geen behandelrelatie te hebben met de patiënten die een euthanasieverzoek doen. In tegenstelling tot de huisarts, die zijn patiënten jarenlang in zijn praktijk heeft, zou de Levenseindekliniek de patiënten te kort kennen om een afgewogen oordeel te kunnen vellen over hun euthanasieverzoek. De kritiek komt vaak van ethici.

De behandelrelatie van de Levenseindekliniek met haar patiënten is misschien anders dan die van een huisarts, maar minstens zo intensief.Lees hier de volledige opinie van Steven Pleiter | Directeur Levenseindekliniek


Aanmelding vierkant detail

Artsen, meld uw patiënt tijdig aan bij de Levenseindekliniek.

De Levenseindekliniek heeft steeds vaker te maken met spoedeisende euthanasieverzoeken. Hoewel de Levenseindekliniek opgericht is om mensen te helpen die met hun euthanasieverzoek niet elders terecht kunnen zijn spoed en euthanasie twee onverenigbare begrippen. Lees hier de opinie van Steven Pleiter, directeur van de Levenseindekliniek.

 

 


Consulent LR

Consulent Euthanasie helpt arts

De Levenseindekliniek is begonnen met een proef waarin artsen gedurende het gehele euthanasietraject worden begeleid. Zes gespecialiseerde verpleegkundigen staan als consulent euthanasie artsen bij die euthanasie te ingewikkeld vinden, te emotioneel belastend of die twijfelen aan de criteria. Lees verder.


Overig nieuws:

  • ‘Behandelrelatie is geen voorwaarde’ Lees verder
  • SCEN-artsen positief over Levenseindekliniek Lees verder
  • KNMG wil samenwerken met Levenseindekliniek Lees verder
  • Toetsingscommissies: Levenseindekliniek handelt zorgvuldig bij psychiatrisch patiënten. Klik hier
  • Euthanasie en psychiatrisch patiënten. Klik hier
  • Nieuwe mogelijkheid tot abonneren op digitale nieuwsbrief. Klik hier
  • Steun ons werk. Word Vriend van de Levenseindekliniek. Klik hier.