Home

Overlijden Noa Pothoven

Voor onze berichtgeving over het overlijden van Noa Pothoven verwijzen wij u naar onze Nieuws-rubriek.

Artsen nóg behoedzamer uit angst voor vervolging

05/04/2019

Voor het eerst sinds de oprichting van de Levenseindekliniek stabiliseert het aantal euthanasieverzoeken. Het aantal ingewilligde hulpvragen daalt. Uit angst voor strafrechtelijke vervolging zijn artsen nóg behoedzamer geworden. Lees verder… 


Volgen van euthanasierichtlijn essentieel

21/12/2018

EenVandaag besteedde in de uitzending van donderdag 20 december aandacht aan de methode om euthanasie te verlenen. ‘Onnodig pijnlijk en foutgevoelig’, geeft internist Jan van der Meulen in het programma aan. De Levenseindekliniek staat achter de methode en de richtlijn.
“Het is essentieel dat meerdere middelen gebruikt worden”, zegt manager primair proces en arts Marc Mulders. “Daarbij is het onjuist dat deze methode ‘onnodig pijnlijk’ is. Pijn komt in de praktijk zelden voor.”

Lees verder…


Vervolging van arts door OM ‘dubbelop’

9/11/2018

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag laten weten dat zij een verpleeghuisarts die twee jaar geleden euthanasie bij een 74-jarige demente en wilsonbekwame vrouw uitvoerde strafrechtelijk gaat vervolgen. In juli van dit jaar werd de arts voor dezelfde casus door het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg berispt. De Levenseindekliniek noemt de maatregelen ‘dubbelop’. Volgens bestuurder Steven Pleiter lijkt het erop dat het strafrecht het tuchtrecht overneemt.

Lees verder…


Levenseindekliniek blij met nieuwe richtlijn psychiatrie

28/9/2018

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie heeft vandaag de nieuwe richtlijn Levensbeëindiging op verzoek bij patiënten met een psychische stoornis gepubliceerd.

De Levenseindekliniek is blij dat er nu een geactualiseerde versie is, die psychiaters en andere artsen een handvat biedt hoe om te gaan met psychiatrisch patiënten met een euthanasiewens. Lees verder…

 


Helderheid over de wilsverklaring

25-9-2018

229 hulpvragers hebben sinds het bestaan van de Levenseindekliniek via onze organisatie euthanasie gekregen op grond van dementie. Slechts incidenteel was een wilsverklaring noodzakelijk om duidelijkheid te verschaffen of het een vrijwillig en weloverwogen verzoek betreft. En maar een enkele keer betrof het een demente patiënt die wilsonbekwaam geworden was. Lees verder…


Leven en sterven met dementie

21-9-2018

Constance de Vries, arts van de Levenseindekliniek, maakte samen met kunstenaar Herman van Hoogdalem het boek Mag ik gaan, met verhalen over mensen met dementie en een euthanasiewens.

Aan de hand van gesprekken en schilderingen hebben zij zeven indringende portretten neergezet, waarin de dilemma’s duidelijk worden waar patiënten mee worstelen: ‘Wanneer is het moment dat ik niet meer verder wil, hoe zorg ik dat ik niet te laat ben, mag ik dit mijn partner wel aandoen?’ Lees verder…


Levenseindekliniek ziet belangrijke les in oordelen RTE

4-9-2018

De Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (RTE) publiceerde vandaag een drietal oordelen in relatie tot artsen van de Levenseindekliniek. Daarbij is in twee casus geoordeeld dat deze niet aan alle zorgvuldigheidscriteria van de Euthanasiewet voldoen; de derde casus voldoet daar wel aan. In alle drie de zaken betreft het een hulpvrager met een psychiatrische achtergrond. “Wij zijn overtuigd van het ondraaglijk en uitzichtloos lijden van alle drie de hulpvragers”, zegt bestuurder Steven Pleiter van de Levenseindekliniek. “De RTE is bij twee casus tot een ander oordeel gekomen. Op basis van de nadere uitwerking van het begrip ‘grote behoedzaamheid’ passen wij onze werkwijze aan, zodat de kans op herhaling wordt geminimaliseerd.”

De hulpvragers uit betreffende casus waren wilsbekwaam en hadden een vrijwillig en weloverwogen verzoek, zoals de wet dit voorschrijft. Ook waren zij voldoende voorgelicht over de consequenties van hun verzoek. Tenminste twee andere, onafhankelijke artsen waren geraadpleegd en de euthanasie werd medisch zorgvuldig uitgevoerd. Op basis van de verslagen van enerzijds een onafhankelijk psychiater en anderzijds de SCEN-artsen heeft de RTE geoordeeld dat niet is voldaan aan de eis ‘uitzichtloos en ondraaglijk lijden’. Het verslag van de onafhankelijk psychiater in één casus was te summier en gaf geen blijk van gedegen onderzoek. Het team van de Levenseindekliniek had dit onderzoek opnieuw moeten laten uitvoeren. In de andere casus was weliswaar sprake van ondraaglijk lijden, maar was de vraag of het ook uitzichtloos was.

Lees het volledige bericht. Klik hier


Wilsverklaring van nut bij dementie?

23-8-2018

Na een uitspraak van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg over een euthanasieverlening bij een demente vrouw afgelopen maand worden veel vragen gesteld over het nut van de wilsverklaring. Voor de wet is een wilsverklaring alleen nodig als iemand zelf niet meer in staat is aan te geven dat hij euthanasie wil. In het document moet de hulpvrager zo concreet mogelijk beschrijven wanneer hij voor euthanasie in aanmerking wil komen. En dan nog is de verklaring geen garantie dat aan deze wens kan worden voldaan. Zeker niet waar het dementie betreft. Lees verder…

 


Berisping arts toont complexiteit euthanasie bij gevorderde dementie

24-7-2018

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Haag heeft vandaag een berisping gegeven aan een arts die euthanasie heeft verleend aan een wilsonbekwame patiënte met dementie. Steven Pleiter, bestuurder van de Levenseindekliniek, noemt de maatregel heftig. “Ik ben ervan overtuigd dat de arts gehandeld heeft vanuit de behoefte om een patiënte te helpen die in een situatie verkeerde waarin zij niet wilde zijn.”

Lees verder…


Symposium Euthanasie als behandeloptie bij psychisch lijden

21-6-2018

In hoeverre is euthanasie een behandeloptie bij psychisch lijden? Over deze vraag buigen sprekers en deelnemers aan het symposium ‘Euthanasie als behandeloptie bij psychisch lijden’ zich op 11 oktober a.s.. Dit wetenschappelijk congres wordt georganiseerd door de NVVE met medewerking van de Levenseindekliniek en vindt plaats in het Cultuur- en Congrescentrum Antropia in Driebergen.

Lees verder…

 


Arts Levenseindekliniek aan de slag in de nadagen van zijn carrière

13-6-2018

“Ik ben niet zo’n snijder”, zegt gepensioneerd huisarts Dick Brouwer. “Mijn interesse ligt meer bij het praten met mensen.” Toen de euthanasiewet van kracht werd, meldde hij zich aan als SCEN-arts. Sinds 2015 zet hij zich ook in voor de Levenseindekliniek.

Dat collega’s wisselend over euthanasie denken, is voor hem geen probleem. “Niet iedereen zit hetzelfde in elkaar. Ik heb geen oordeel als iemand niet kan slapen vanwege een euthanasie. Ik zie het zelf als een soort barmhartigheid in de laatste fase van iemands leven.” Lees verder


Jaarverslag 2017 online gepubliceerd

3-5-2018

De Levenseindekliniek heeft het jaarverslag 2017 online gepubliceerd. Op onze website staat niet alleen een terugblik op het afgelopen jaar, per thema laten we ook zien wat ons beleid voor 2018 is en geven we algemene informatie.

Belangrijk onderdeel van het jaarverslag zijn de jaarrekening van de Levenseindekliniek en de jaarrekening van de Vrienden van de Levenseindekliniek. Daarnaast bieden de feiten en cijfers een goed overzicht van ontwikkelingen bij de Levenseindekliniek in 2017.


Jaarrekeningen vastgesteld en goedgekeurd

23-4-2018

De jaarrekeningen 2017 van de Stichting Levenseindekliniek en van de Stichting Vrienden van de Levenseindekliniek zijn vastgesteld en goedgekeurd. De documenten maken onderdeel uit van het jaarverslag 2017, dat wij één dezer dagen presenteren. Bent u nu al benieuwd naar de financiële positie van het afgelopen jaar? We bieden u de jaarrekening van de Stichting Levenseindekliniek en de jaarrekening van de Stichting Vrienden van de Levenseindekliniek alvast als pfd op deze website aan.


Levenseindekliniek gaat opgebouwde expertise delen

15-3-2018

Het Expertisecentrum Euthanasie van de Levenseindekliniek gaat met een ambitieus nascholingsaanbod haar opgebouwde expertise delen. Zo wil zij steeds meer behandelaars in staat stellen zelf een euthanasieverzoek op te pakken. Het centrum biedt dit jaar voor het eerst de module Euthanasie in de praktijk aan. Zij breidt het aantal nascholingen voor euthanasie bij dementie uit. Daarnaast ontwikkelt het expertisecentrum modules voor euthanasie bij psychiatrie, stapeling van ouderdomsaandoeningen en wilsonbekwaamheid, die mogelijk later dit jaar worden aangeboden. Lees verder


Beleidsvoornemens op bijzondere wijze gepubliceerd

15-3-2018

De Levenseindekliniek heeft een bijzondere manier gevonden om haar beleidsvoornemens voor 2018 te publiceren. Zij biedt de informatie via haar website aan in een toegankelijke en overzichtelijke structuur.

Binnenkort voegt de Levenseindekliniek ook het jaarverslag 2017 hieraan toe. Zo krijgt de lezer eenvoudig een beeld van wat de instelling op een bepaald onderwerp het afgelopen jaar heeft gedaan en wat haar plannen op dat gebied zijn voor de komende tijd. Lees verder…

 


OM start strafrechtelijk onderzoek in vier euthanasiegevallen

8-3-2018

Het Openbaar Ministerie (OM) is vier strafrechtelijke onderzoeken gestart naar mogelijk strafbare euthanasie door artsen. Of het OM tot vervolging overgaat moet nog uit deze onderzoeken blijken. Alhoewel wij ons zorgen maken over de impact die deze onderzoeken op de betreffende artsen hebben, realiseren wij ons dat de rol van het OM in deze gevallen wettelijk is verankerd.

De Levenseindekliniek heeft vandaag kennis genomen van het bericht dat het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar vier euthanasiegevallen. In alle vier gevallen had een Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (RTE) geoordeeld dat niet aan alle wettelijke zorgvuldigheidseisen werd voldaan. In twee van deze gevallen gaat het om één arts van de Levenseindekliniek. Lees verder…


Arts Lex van Waning Bolt: “Helpen als het leven niet meer leefbaar is”

Lex van Waning Bolt heeft in de 32 jaar dat hij nu huisarts is mensen begeleid “van de wieg tot het graf”. Naast zijn praktijk is hij actief als arts voor de Levenseindekliniek. “Als het leven niet meer leefbaar is, kun je mensen helpen door het te doen ophouden.”

Praktisch al vanaf het begin van het ontstaan van de Levenseindekliniek is hij bij deze stichting betrokken. “Euthanasie hoort bij het leven”, vertelt hij. “Toen ik hoorde dat de Levenseindekliniek nodig was, omdat mensen nergens anders met hun hulpvragen terecht konden, heb ik mij gelijk aangemeld. Ik had het in mijn eigen praktijk heel druk, maar vond en vind dat je mensen die op dit punt in hun leven zijn aangekomen niet aan hun lot mag overlaten.”  Lees verder…

 


Eenvoudig en niet makkelijk

‘Bij de behandelend arts lijkt drempelvrees te bestaan voor relatief eenvoudige euthanasieaanvragen’, schrijft Sytske van der Meer in een opiniërend artikel in Medisch Contact nummer 4. De redactie haalt de zin uit de inleiding en maakt er een kop van: ‘Onterechte huiver voor relatief eenvoudige euthanasieaanvragen.’ Een kop die de aandacht trekt.

Hoofdredacteur Hans van Santen van Medisch Contact reageert in hetzelfde nummer met een column op het woord ‘eenvoudig’. Ook KNMG-voorzitter René Héman geeft zijn mening op de website van de KNMG. ‘Ik geloof niet dat er eenvoudige euthanasievragen bestaan’, schrijft hij. Op Twitter barst vervolgens een discussie los, waarbij het dan wel gaat over het inwilligen van de euthanasie door de arts dan wel over het aanvragen van euthanasie door de patiënt. De essentie van het stuk wordt uit het oog verloren. Lees verder…


Stijging aantal euthanasieaanvragen zet door
Vooral in Zuid-Holland gebrek aan artsen voor Levenseindekliniek

Bij de Levenseindekliniek kwamen in 2017 bijna 2500 aanvragen voor euthanasie binnen. Dit is een groei van 38% ten opzichte van 2016. Ook landelijk nam het aantal euthanasieverzoeken toe. De instelling is dringend op zoek naar artsen om de hulpvragen die bij haar terecht komen te kunnen onderzoeken. Met name in Zuid-Holland is de behoefte groot. Lees verder …


Psychiater Levenseindekliniek: dankbaar werk

Als psychiater deels werkend voor de Levenseindekliniek voert Kit Vanmechelen regelmatig gesprekken met psychiatrische patiënten over hun euthanasieverzoek. Soms leidt het onderzoek tot de inwilliging van een verzoek. Soms ook niet. “Dat ik mensen mag helpen die zich al heel lang in een vastgelopen, uitzichtloze situatie bevinden, vind ik heel waardevol”, vertelt zij. “Het zijn intieme gesprekken met mensen die zich door ons echt gehoord voelen. De gesprekken zijn open en authentiek.”

Kit Vanmechelen werkt deels in de acute gesloten volwassenen psychiatrie. Daarnaast zet zij zich in voor de Levenseindekliniek. Dit is in een heel andere setting. “Ik ga naar de patiënten toe. In die huiselijke omgeving voer ik de gesprekken. Lees verder…


Voor wetsverandering moet je niet bij de Levenseindekliniek zijn

Twee psychiaters zijn een handtekeningenactie gestart onder beroepsgenoten die zich zorgen maken over het euthanasiebeleid. De artsen vragen zich af of de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie wel capabel zijn te beoordelen of een arts zich bij het toepassen van euthanasie bij een psychiatrisch patiënt aan de zorgvuldigheidseisen heeft gehouden. Ook pleiten zij ervoor de toetsing te laten plaatsvinden vóór het verlenen van de euthanasie. Tegenstanders van euthanasie stellen dat de grenzen van de euthanasiewet worden opgerekt en wijzen in de ontstane discussie regelmatig met een verwijtend vingertje naar de Levenseindekliniek. Bij de Levenseindekliniek zijn ze daarvoor echter aan het verkeerde adres. Lees verder…


Euthanasie centraal bij Rondetafelgesprek Tweede Kamer

Bestuurder Steven Pleiter van de Levenseindekliniek heeft deze week deelgenomen aan het Rondetafelgesprek over euthanasie in de Tweede Kamer. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport organiseerde deze bijeenkomst naar aanleiding van de derde evaluatie van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (de Euthanasiewet).

Tijdens het Rondetafelgesprek lieten leden van de Tweede Kamer zich door deskundigen en vertegenwoordigers uit het veld informeren over juridische en maatschappelijke ontwikkelingen rond euthanasie. Aanwezig waren leden van D66, GroenLinks, CDA, SGP, SP, VVD en CU. Lees verder…

 


Veel media-aandacht rond start wervingscampagne artsen

De campagne om artsen te werven voor de Levenseindekliniek heeft in de media veel aandacht getrokken. De Volkskrant opende met een artikel op de voorpagina. Woordvoerders van de Levenseindekliniek waren vervolgens te horen op BNR Nieuwsradio, het journaal van Radio 1 en 2 en op RTL Nieuws. Interviews volgende bij EenVandaag (tv) en Spijkers met Koppen (Radio 1) en in diverse kranten. De Levenseindekliniek heeft inmiddels diverse sollicitaties binnengekregen. De wervingscampagne gaat door. In heel Nederland en in het bijzonder in Zuid-Holland zijn artsen, psychiaters en verpleegkundigen nodig.


Onafhankelijk psychiater met specifieke expertise van groot belang voor zorgvuldige beoordeling euthanasieverzoek

De Regionale Toetsingscommissie Euthanasie heeft geoordeeld dat de afhandeling van een euthanasieverzoek van een psychiatrische patiënt door een arts van de Levenseindekliniek beter had kunnen verlopen. Drie psychiaters, waarvan één als onafhankelijk psychiater ingeschakeld was, hebben zich met de patiënt bezig gehouden en verklaarden dat de patiënt leed aan verschillende stoornissen en was uitbehandeld. De arts van de Levenseindekliniek schakelde daardoor geen vierde, onafhankelijke, psychiater in. De toetsingscommissie vindt dat dit wel had gemoeten. Volgens de SCEN-arts, die het verzoek op wettelijke juistheid toetste, had de arts van de Levenseindekliniek aan de zorgvuldigheidscriteria voldaan. Lees verder…


Bijna verdubbeling aantal artsen nodig

Door het toenemend aantal euthanasieaanvragen in Nederland heeft de Levenseindekliniek bijna een verdubbeling van het aantal artsen nodig. Voor de stichting zijn momenteel 59 artsen actief.  In 2018 heeft zij mogelijk ruim honderd artsen nodig. “Mensen hebben vaak al een lange lijdensweg afgelegd voordat zij tot een euthanasieverzoek overgaan”, zegt bestuurder Steven Pleiter. “Wij willen voorkomen dat er bij ons wachtlijsten ontstaan en mensen in nood onnodig moeten wachten. Daarom zijn we dringend op zoek naar artsen die met ons samen willen werken.” Lees verder


Nieuwe bestuursvorm bij Levenseindekliniek

Sinds 1 oktober heeft De Levenseindekliniek een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur. Deze bestuursvorm past beter bij de zorginstelling, die gestaag groeit en professionaliseert.

De Raad van Toezicht bestaat uit (op de foto v.l.n.r.):

  • Marijke Mous
  • Bas Schreuder, voorzitter
  • Esther Pans
  • Flip Sutorius
  • Jan Schermerhorn, penningmeester (ontbreekt op de foto)

Bestuurder (Raad van Bestuur) is voormalig directeur Steven Pleiter (op de foto uiterst rechts). Lees verder…


OM onderzoekt euthanasie bij gevorderde dementie door specialist ouderengeneeskunde

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat onderzoeken of een bij een ernstig demente vrouw uitgevoerde euthanasie strafbaar is. De specialist ouderengeneeskunde die het euthanasieverzoek uitvoerde, wordt verweten onzorgvuldig te hebben gehandeld. De Levenseindekliniek, die niet bij de zaak betrokken is, weet uit ervaring dat hulpvragen van mensen met dementie complex zijn. Artsen moeten elk verzoek daarom zorgvuldig toetsen aan de in de wet vastgelegde criteria. Uit het onderzoek dat nu door het OM wordt gedaan, zal blijken of deze arts strafbaar gehandeld heeft of niet. De Levenseindekliniek volgt dit onderzoek met belangstelling.

Euthanasieverzoek tijdig doen

Euthanasie bij gevorderde dementie komt zelden voor. De Levenseindekliniek ontving in 2017 tot en met augustus 144 hulpvragen van mensen die lijden aan dementie. Bij 49 mensen die leden aan dementie kon in die periode het euthanasieverzoek gehonoreerd worden. Bij dementerenden gebeurt een inwilliging vrijwel altijd voordat zij hun wilsbekwaamheid volledig verliezen. Daarom roept de Levenseindekliniek mensen op om een euthanasieverzoek op grond van dementie tijdig te doen, zodat gezamenlijk het juiste moment van uitvoeren gekozen kan worden.


Vragen over middel levensbeëindiging Coöperatie Laatste Wil

In de uitzending van Nieuwsuur was vrijdag 1 september een item te zien over een middel voor levensbeëindiging dat door de Coöperatie Laatste Wil is gevonden. De Levenseindekliniek krijgt vragen over dit middel. Wij kennen het middel niet. Daarvoor verwijzen wij u naar de Coöperatie Laatste Wil. Wij kunnen niet beoordelen of dit middel tot de beoogde humane dood leidt.

Euthanasie onder medische begeleiding

De Levenseindekliniek houdt zich bezig met levenseindezorg die wettelijk geregeld is. Wij helpen mensen met een euthanasieverzoek onder begeleiding van een medisch team. In de uitzending van Nieuwsuur heeft de Coöperatie Laatste Wil het over mensen die zonder zorgverlener hun leven willen beëindigen. Met deze zogeheten autonome route houdt de Levenseindekliniek zich niet bezig.

Toename hulpvragen

De Levenseindekliniek ziet een grote toename van het aantal hulpvragen. Dit is een maatschappelijke ontwikkeling; mensen willen meer zeggenschap over het levenseinde. En vooral over het moment waarop hun leven eindigt. Voor de Levenseindekliniek betekent dit dat we dringend behoefte hebben aan extra zorgverleners die mensen met een euthanasiewens binnen de wettelijke kaders kunnen begeleiden. Meer hierover vindt u op onze pagina werken bij ons.