Psychiater Levenseindekliniek: dankbaar werk

Als psychiater deels werkend voor de Levenseindekliniek voert Kit Vanmechelen regelmatig gesprekken met psychiatrische patiënten over hun euthanasieverzoek. Soms leidt het onderzoek tot de inwilliging van een verzoek. Soms ook niet.

“Dat ik mensen mag helpen die zich al heel lang in een vastgelopen, uitzichtloze situatie bevinden, vind ik heel waardevol”, vertelt zij. “Het zijn intieme gesprekken met mensen die zich door ons echt gehoord voelen. De gesprekken zijn open en authentiek.”

Kit Vanmechelen werkt deels in de acute gesloten volwassenen psychiatrie. Daarnaast zet zij zich in voor de Levenseindekliniek. Dit is in een heel andere setting. “Ik ga naar de patiënten toe. In die huiselijke omgeving voer ik de gesprekken. Door het intensieve contact kom ik dicht bij het lijden en leer ik iemand echt kennen. Vanuit de Levenseindekliniek krijg ik alle tijd die nodig is om het onderzoek goed te doen. Het werk is minder hectisch en minder bureaucratisch dan het reguliere werk.”

Euthanasieverzoeken van psychiatrisch patiënten worden als complex betiteld. Dat zijn ze ook maar door Vanmechelen worden ze minder ingewikkeld en belastend ervaren dan ze van tevoren dacht. “De vraag is nooit: lijdt deze patiënt wel genoeg? De kernvraag is bijna altijd of er nog reële andere oplossingen zijn om het lijden te verlichten. De wet, de richtlijnen van de beroepsverenigingen en de ervaringen van collega’s van de Levenseindekliniek geven veel houvast en antwoord op die dilemma’s.  Hoe dichter je bij het de beleving van de patiënt komt en blijft, hoe duidelijker het wordt.”

Menselijke maat

De Levenseindekliniek is dringend op zoek naar psychiaters die een hulpvraag van een patiënt kunnen onderzoeken en willen inwilligen als aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan. Vanmechelen: “In het werk voor de Levenseindekliniek staan menselijk maat, barmhartigheid en stilstaan bij het levenseinde op de voorgrond. Dat kan een waardevolle aanvulling zijn op onze dagelijks bezigheden als medisch specialist.”