Bijzondere vertrouwensband met de patiënt

“Ik ben niet zo’n snijder”, zegt gepensioneerd huisarts Dick Brouwer. “Mijn interesse ligt meer bij het praten met mensen.” Sinds 2015 zet Dick Brouwer zich in voor de Levenseindekliniek. Dat collega’s wisselend over euthanasie denken, is voor hem geen probleem. “Niet iedereen zit hetzelfde in elkaar. Ik heb geen oordeel als een arts niet kan slapen vanwege een euthanasie. Ik zie het zelf als een soort barmhartigheid in de laatste fase van iemands leven.”

Dick Brouwer was een jaar met pensioen toen hij voor de Levenseindekliniek aan de slag ging. Daarvoor werkte hij veertig jaar lang als huisarts in Hilversum. Het ‘niets doen’ had hij al snel bekeken. “De hele dag thuis moeten genieten van je vrijheid is uiteindelijk ook een soort werken”, zegt hij gekscherend.

Hij heeft zich altijd geïnteresseerd in het levenseinde en volgde de ontwikkelingen rondom de wet- en regelgeving voor euthanasie op de voet. Ook werkte hij in een hospice, waar hij palliatieve zorg verleende. “Sinds 2002 werk ik als SCEN-arts. Mij aanmelden bij de Levenseindekliniek was voor mij een logische volgende stap. De combinatie van deze activiteiten is wel eens druk, ja. Maar gelukkig kan ik flexibel zijn in mijn inzet.”

Het intensieve contact dat zich tijdens een euthanasietraject ontwikkelt met de hulpvrager en zijn of haar omgeving, is voor Dick Brouwer een grote meerwaarde in het werk dat hij nu doet. “Het is een intensief proces, dat veel voldoening geeft. De vertrouwensband die met de patiënt ontstaat is bijzonder. Ik leer de mensen goed kennen en we hebben vaak heel plezierige gesprekken.”

Met het verlenen van euthanasie heeft hij geen moeite. “Voor mij is het een soort ultieme hulp in de laatste fase van iemands leven. Ik heb geleerd mensen te helpen. Het is eerder het logistieke gedeelte, met name het plannen van een datum met alle betrokkenen en alles wat daarmee samenhangt, dat ik weleens als stressvol ervaar. Dit is echter goed te hanteren door daar duidelijk de regie in te nemen.”

De Levenseindekliniek werkt met ambulante teams, een arts en een verpleegkundige, die worden ingezet in de regio waar zij wonen of professioneel actief zijn. Als Dick Brouwer een casus krijgt toegewezen, checkt hij hoe de behandelend arts tegenover euthanasie staat. “Soms is iemand onvoldoende met de materie bekend en zorgt dit voor een doorverwijzing naar de Levenseindekliniek. Het is echter veel handiger als een huisarts zelf de aanvraag oppakt. Hij, of zij, kent de patiënt en hoeft niet alle bezoeken te doen die wij nu doen. De meldingsformulieren voor de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie zijn niet zo heel ingewikkeld en de Levenseindekliniek kan daarbij helpen. Nu moeten mensen vaak onnodig langer wachten en dat zorgt voor een extra belasting van de patiënt.”